Bywyd heb baent gan Esther Walker

Bywyd heb baent!

“Dechreuodd yr holl beth yn ystod y cyfnod poeth diwethaf (oedd ddim mor boeth a thywydd poeth Mehefin!). Tynnais yr holl baent oddi ar ewinedd fy nhraed. Dwi’n credu byddai’n gadael fy nhraed fel hyn am weddill yr haf.

Dwi ddim wedi penderfynnu mynd am draed fel Hobbit. Dwi ddim am adael i’r ewinedd droi yn felyn a dechrau cyrlio, dwi jyst wedi penderfynnu peidio paentio fy ewinedd eto. Dwi ddim yn gwybod am ba hyd – efallai mai ddim ond am weddill yr haf, neu falle am weddill fy oes?

Rydw i’n un sydd wastad wedi paentio fy ewinedd ac wedi mwynhau gwneud hyn. Wrth wylio’r teledu, wrth chaware gyda’r laptop… Roedd yr arferiad yma yn broses hir. Socio’r traed, dabio’r traed, tylino, ffeilio, y cot cyntaf – gadael i hwn sychu – y cot sgleiniog o lacquer i orffen y cyfan. Bysedd traed newydd, traed newydd. Pan mae’r bysedd traed yn edrych yn daclus, mae’n awgrymu bod popeth arall yn fy mywyd i dan reolaeth.

Erbyn hyn, mae paentio fy ewinedd wedi dod yn rhywbeth arall – yn waith caled ac yn wastraff o awr, pan mae gymaint o bethau eraill i’w gwneud.

Dwi ddim yn mynd i ddefnyddio gel, mae’r stwff yna yn fwystfil o beth, mae mwy neu lai angen i chi dynnu eich ewinedd i ffwrdd i gael gwared o hwn – ac mae pedicure yn wastraff amser eto! Yn union fel mae rhoi fake tan yn wastarff amser (allai aros diwrnod arall??)

Mae yna rhywbeth arall yn mynd ymlaen hefyd. Pan o’n i’n 27, wnes i benderfynnu stopio gwisgo colur ar fy llygaid, oherwydd sylweddolias i nad o’n i wedi gweld fy llygaid heb unrhyw eyeliner a mascara arnynt, am tua 10 mlynedd! O’n i wedi tyfu fyny i feddwl fy mod i’n rhyw fath o fwystfil hyll, os nad oedd gen i golur ar fy llygaid, ac roedd hyn yn wirion a dychrynllyd. Oedd hi’n bosibl i fi deimlo’n dlws heb orfod paentio fy ngwyneb?

Roedd hi’n amser i ddod i adnabod fy ngwyneb eto. Felly, wnes i ddim defnyddio eyeliner na mascara am rhai wythnosau – wnes i wisgo gweddill y colur fel yr arfer. Ro’n i’n teimlo yn rhydd ac yn braf. Ro’n i hefyd yn meddwl fy mod i’n edrych yn iawn hebddo.

Mae’r un peth wedi digwydd gyda’r traed. Dwi ddim yn meddwl bod gen i’r traed mwyaf tlws yn y byd, ond rydw i wedi bod yn atal i fy ewinedd traed weld golau dydd ers blynyddoedd. Os ydech chi yn edrych ar ol y traed – mae nhw yn edrych yn lyfli ac yn neis heb y paent.

Er mwyn sicrhau bod nhw’n edrych ar eu gorau, mae angen brwsho’r traed yn ysgafn gyda ffeil traed yn ddyddiol – ddim yn rhy galed oherwydd mae hynny’n annog iddynt gracio.

Rydw i’n defyddio Vaseline intensive care ar gyfer dwylo ac ewinedd – mae’n suddo mewn i’r coen yn braf heb fod ag ol llysnafeddog! Dwi’n credu bod y mwyafrif o hufennau traed yn rhy dew o lawer ac yn afiach a dweud y gwir, fel pe bai eich traed yn rhyw fath o anomaly meddygol ac mai ddim ond braster gŵydd sy’n mynd i’w gwella nhw!

Mae olew Sally Hansen yn atal traed Hobbit!

Os ydw i’n cael fy ngwahodd i barti crand, mi fyddai’n parhau i wisgo farnish clir, ond dyna ni, ddim mwy o farnish lliwgar i fi!

Mae’r chwyldro yn cychwyn yma ferched!”

Mae Esther Walker yn newyddiadurwraig ar gyfer papur newydd y Times, Daily Mail a’r Telegraph. Mae’n briod â’r awdur a’r darlledwr Giles Coren. Cafodd Esther ei geni yn Llundain ond cafodd ei Mam ei magu ar fferm yn Llandysul. Cymraeg yw ei hiaith gyntaf. Beth am ddallen ei blog?

One comment

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: