Gwersylla – Gorllewin Cymru

Gwersylla – Gorllewin Cymru

Fel cwpwl ac yna fel teulu, rydym wedi treulio llawer o’n hamser sbâr yn ystod y deng mlynedd diwethaf yn gwersylla o amgylch y DU ac Ewrop.

Yma yng Nghymru, mae cymaint o leoedd hardd i’w darganfod ar garreg ein drws. Does dim angen gwario ffortiwn, teithio am ddyddiau na theimlo straen o achos yr holl gynllunio a phacio. Mae gwersylla yn rhwydd!

Gan ddibynnu ar y math o seibiant rydym yn chwilio amdano, ein tri hoff le i wersylla ynddynt yng Nghymru yw;

‘Tŷ Gwyn Camping ‘ yn Mwnt

Ar gyfer y profiad gwersylla hollol ‘oddi ar y grid’, does dim lle gwell. Mae’r gwersyll wedi ei osod ar gaeau o amgylch y fferm uwchben cildraeth hardd Mwnt. Ar wahân i floc toiledau/cawodydd a man golchi llestri nid oes unrhyw gyfleusterau eraill ar y safle ac nid oes signal ffôn symudol! Felly ewch i siopa bwyd ymlaen llaw, fel y gallwch ymlacio a gwerthfawrogi’r profiad cyflawn bydd y safle hwn yn rhoi i chi.

Tra byddwch yno, ewch am dro i fyny Foel y Mwnt, ac edrychwch drwy’r ysbienddrych i weld a allwch ddarganfod teuluoedd o ddolffiniaid yn chwarae yn y tonnau. Yna, nôl yn y gwersyll cynnwch farbeciw a gwyliwch yr haul yn machlud dros Ynys Aberteifi.

‘Hillend Camping’ yn Llangynnydd

Dyma’r lle perffaith ar gyfer teuluoedd sy’n hoffi syrffio. Mae’r traeth yn drawiadol ac mae’r twyni yn wych ar gyfer archwilio a chwarae. Mae’r cyfleusterau ar y safle yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd a phobl ifanc a gallwch gael pryd o fwyd da am bris rhesymol yn ‘Café Eddy ‘.

Mae’r syrffio yn dda iawn a dyna pam mae pobl wedi dod yma ers blynyddoedd. Gall fod yn brysur yn ystod cyfnod y gwyliau, ac nid ydych yn gallu archebu ymlaen llaw. Ond mae ganddo naws eclectig hyfryd, ac mae’n le gwych i gicio sodlau a gwylio’r byd yn mynd heibio, sy’n gwneud y daith i lawr i’r mor werth chweil.

‘YHA Maenorbyr’

Daethym ar draws y gwersyll yma yn ddiweddar, yn ddamweiniol a dweud y gwir! Dim ond unwaith rydym wedi aros yno, ond roedd rhaid i fi ei gynnwys oherwydd ei fod mor brydferth. Wnaethon ni aros mewn pod gwersylla ar y maes gwersylla, ac mae croeso i bawb sy’n aros i ddefnyddio’r cyfleusterau yn yr YHA, sy’n cynnwys: ardal cawod/toiled, cegin fodern gymunedol, ardaloedd cymdeithasol a chaffi.

Yr hyn sy’n gwneud y lle hwn mor hyfryd yw’r mynediad uniongyrchol i Lwybr Arfordirol Sir Benfro a thraeth anhygoel Skrinkle Haven, reit o dan y safle. Mae’n un o’r traethau mwyaf anghysbell a chyfriniol yr wyf wedi ymweld ag ef am gyfnod, ac mae na ymdeimlad  o ‘Jurassic Park’ oherwydd y tirwedd gwyllt a garw. Mae’n le delfrydol ar gyfer yr anturiaethau teuluol mwyaf anghredadwy”.

Gan Maria Jones.

*Mam Mam Cymru yn gwneud arolwg ar hyn o bryd i ddod o hyd i’ch hoff lefydd chi i aros, ymweld a bwyta allan gyda’r plant.                           Ebostiwch mam@mamcymru.wales gyda eich dewisiadau chi!

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: