Gwnio yn dda i’r enaid…

Gwnio yn dda i’r enaid…

“Angharad ydw i, yn 40 rhywbeth ac yn byw yng Nghaerdydd gyda fy ngwr a fy mab sy’n 4 oed.

Dwi’n gweithio fel Visual Merchandiser yn y dydd, ac yn fy amser sbar rydw i’n gwnio! Dwi’n caru gwnio, dwi’n addict! Wnes i ddim sylweddoli faint dwi’n caru gwnio nes i Osian lanio, a finnau’n gorfod rhoi’r gorau iddi oherwydd diffyg amser. Roedd peidio gwnio yn fy ngwneud i’n drist.

Mae dianc i fyd creadigol yn ddihangfa o fywyd bob dydd, mae gwnio yn mynd a fi i fyd arall, byd fi fy hunan, ble rydw i’n gwneud y pethau sy’n fy ngwneud i’n hapus. Mae’n llesol i gael dihangfa ac yn gwneud daioni i fi.

Penderfynnias bod yn rhaid i fi ddarganfod ffordd o ddychwelyd at y gwnio, creu pethau bach syml, sydd ddim yn cymeryd gormod o amser yng nghanol yr amserlen brysur – ac yna daeth yr ateb – nicyrs! Amlwg ie?! Doedd dim angen llawer o ddefnydd, ac roedd yn edrych fel dilledyn reit syml i’w greu…

Yn anffodus doedd creu nicyrs ddim yn hawdd! Roedd ‘na lot o regi, taflu pethau ar hyd yr ystafell ac argyhoeddi fy hun nad oeddwn i BYTH yn mynd i wneud par arall o nicyrs! Erbyn hyn, wedi llawer o ymarfer, rydw i’n gallu creu niceri yn weddol rhwydd, ac i fod yn onest rydw I’n mwynhau’r broses gymaint fel na allai stopio fy hunan rhag creu mwy a mwy o hyd!!

Wnes i benderfynnu ychwanegu elfen arall i’r niceri – steil VINTAGE. Rydw i’n caru popeth vintage, felly penderfynnias ddefnyddio hen sgarffiau vintage i’w creu! Mae’r patrymau a’r lliwiau a’r defnydd sidan yn berffaith! Roedd hi hefyd yn esgus da i ddychwelyd i siopau vintage – win  – win!

Rydw i bellach yn gwerthu’r niceri yn fy siop Folksy arlein. Enw’r cwmni ydy ‘Adventures with Doris’ Pam? Oherwydd mae gwnio’r niceri a chreu’r busnes wedi bod yn antur, ac wrth greu rydw I’n gwrando ar gerddoriaeth Doris Day! (ac yn dueddol o ganu lot hefyd!!) – mae gwnio yn dda i’r enaid!

Y cam nesaf? Agor siop ‘pop up’! Gwiron? Neu cam nesaf yn yr antur gyffrous yma?! Pwy a wyr ond un peth dwi’n gwybod, bydd e’n hwyl a fydd e’n fy ngwneud i’n hapus!”

Gan Angharad Cole, Adventures With Dorris.

Leave a Reply

%d bloggers like this: