Hunllefau Mabolgampau.…

Diwrnod mabolgampau cyntaf Elsi fy merch yn yr ysgol. Elsi wrth ei bodd.

Hunllefau Mabolgampau.…

“Mae’n gyfnod y mabolgampau, ac fel plentyn dros ei phwsyau oedd yn casau chwaraeon, ro’n i’n casau yr adeg yma o’r flwyddyn gyda chas perffaith. O’n i’n mynd mor ‘stressed’, digalon, yn cael fy mwlian ac roedd cael fy ngorfodi i gymryd rhan yn erbyn fy ewyllys yn fy ngwneud i’n sal – ac o beth rydw I wedi gweld a chlywed wythnos yma, mae plant yn parhau i brofi yr un hunllefau.

Y gwirionedd yw mai diwrnod i blant ‘sporty’ i ddangos eu hunain yw diwrnod mabolgampau – i’r plant heini a chorfforol gryf, mae’r diwrnod yn uchafbwynt blynyddol. Mae hefyd yn ddiwrnod i’r rhieni heini a ‘Dwi ddim yn gystadleuol ond wnai byth faddau i ti os na wnei di ennill y ras’ – i ail fyw eu llwyddiannau, neu dod dros eu methiannu nhw! Rydw i wedi gweld y rhieni yma ar y llinnell derfyn yn cnoi ewinedd ac yn corddi tu mewn pan nad yw’r plant yn ennill – boncyrs!

Rydw i yn cytuno 100% bod angen i bob plentyn ysgol ymarfer chwaraeon yn wythnosol, mae’n hollbwysig ar gyfer y corff a’r meddwl, ond yr hyn rwy’n anghytuno ag ef yw gorfodi plant i gystadlu, pan rydech chi’n gwybod ac yn gallu gweld pa mor stressed a digalon mae nhw’n mynd. Mae’n brofiad erchyll, credwch fi.

Wythos dwethaf, clywais am un Fam oedd wedi mynd i’r ysgol i gasglu ei phlentyn cyn i’r ornest mabolgampau gychwyn, oherwydd roedd y plentyn wedi bod yn ypset am orfod cymryd rhan ers wythnosau. Rydw i hefyd wedi siarad gyda merch 5 mlwydd oed yn ddiweddar, roedd hi’n poeni am ddiwrnod mabolgampau oherwydd doedd hi ddim wedi ennill unrhywbeth yn ystod yr ymarferion ac roedd hi’n ofn gwylltio Mam a Dad! Mae hyn yn fy ngwylltio i!

Mae fel pe bai ysgolion o’r farn bod gorfodi pob plentyn i gymryd rhan yn y mabolgampau, yn mynd i ysbrydoli rhyw ddiddordeb a chariad newydd at chwaraeon! Y gwir yw, bod gorfodi’r plant hynny sydd wir ddim eisiau cystadlu, i gymryd rhan o flaen pob rhiant a’r plant eraill, yn brofiad erchyll ac hollol gywilyddus. Bai y diwrnod mabolgampau ydy’r ffaith fy mod i wedi casau chwaraeon nes i fi adael yr ysgol.

Mae’n hen bryd i ni dderbyn nad ydy pob plentyn yn dda nac yn ymddiddori mewn chwaraeon ac er bod hi’n beth da iddyn nhw gymryd rhan yn y gwersi, nid oes angen eu gorfodi nhw i gystadlu ar ddiwrnod mabolgampau. Mae digon o gyfleoedd eraill i gymryd rhan yn y diwrnod, heb orfod cystadlu. Beth am roi cyfle iddyn nhw ddefnyddio sgiliau eraill i helpu ar y dydd a bod yn gyfrifol am amseru, dosbarthu diodydd, gwobrwyo’r enillwyr, tynnu lluniau ac yn y blaen. Oni fyddai hyn yn gwneud y profiad yn un llawer mwy pleserus i bawb?”

Heulwen Davies, Mam Cymru.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: