Tipples Dylan ar gyfer y barbeciw!

Tipples Dylan ar gyfer y barbeciw!

“O ganlyniad i’r tywydd poeth diweddar, mae pobl Cymru wedi bod yn mwynhau barbeciw neu dri, a croesi bysedd cawn gyfleoedd pellach i fwynhau bwyta yn yr awyr agored dros y misoedd nesaf! Pa ddiodydd sydd orau i’w yfed gyda’r bwyd barbeciw myglyd? Wel, mae cwrw oer bob amser yn opsiwn da, ond i’r rhai sydd yn ffafrio rhywbeth ysgafnach, beth am wydraid o Pimms? Mae’r ddau yma yn opsiwn ‘call’ achos mae nhw’n isel mewn alcohol a ddim yn debygol o fynd yn syth i’r pen yn ystod y tywydd poeth!

Dewis da arall yw’r Prosecco, ac mae’r goreuon yn dod o ardaloedd Valdobbiadene a Conegliano yng ngogledd yr Eidal. O ran canran yr alcohol, mae Prosecco tua 11% ac yn opswin da ac ysgafn cyn gwledda ar y bwyd barbeciw, mae hefyd yn llawer rhatach na’r siampen wrth gwrs. Os nad ydech chi eisiau gor wneud pethe, mae modd dyfrio’r alcohol trwy ychwanegu sudd oren neu eirin i greu Bellini blasus. Yn aros gyda’r diodydd pefriog, mae’r Saumur Rose pinc, sydd wedi ei gynhyrchu gan Louis De Grenelle yn ardal dyffryn y Loire, ymhlith y diodydd gorau i yfed tra’n bwyta tu allan, mae ganddo awgrym o ffrwythau coch yr haf a blas sych ‘crisp’.

Mae gwinoedd sieri yn cael eu hanwybyddu y dyddie yma, ond mae rhain yn ddiodydd gret i yfed wrth baratoi’r barbeciw. Dewisiwch opsiwn sych oer fel y Manzanilla neu Fino i gyd fynd gydag olewydd a chnau almwn a bydd y blas halenog yn cyd fynd yn berffaith gyda’r diod. Mae’r diodydd yma hefyd yn cyd fynd yn dda iawn gyda bwyd y môr – ewch ati i goginio gorgimychiaid yn eu cregyn gan ychwanegu halen môr a mwynhau amontillado fach. Triwch hi!

Os ydech chi’n ffafrio cig tywyll gyda marinâd cyfoethog, mae angen gwin pwerus i gyd fynd, peidiwch a dewis Burgundy ‘delicate’ fydd yn cael ei ddifetha gan flas y mwg a’r saws jalapeno. Os byddwch chi’n coginio cig oen o Gymru, ewch am y Catena Malbec o Argentina. Os ydech chi’n coginio cyw iar gyda winiwns, pupur a saws tsieiniaidd neu saws melys fel mêl, ewch am y Johann Topf Riesling o Awstria, mae’r blas leim yn berffaith, opswin arall yw’r Martivilli Verdejo o Sbaen.

Rydw i’n mwynhau gwin rose da gyda barbeciw hefyd ac mae’r Cricova Cabernet Sauvignon Rose o Moldova yn gwmni perffaith i gig gwyn a physgod, oherwydd ei strwythur a’r ffordd mae’r ffrwythau wedi bod yn cyffwrdd â chroen grawnwin coch am amser hir.

Beth am orffen y wledd wrth dywallt Pedro Jiménez dros eich hufen ia? Pwdin syml sydd yn felys a blasus tu hwnt! Mwynhewch eich barbeciws!

Mae’r uchod a mwy ar gael yn siop Dylan, sef Gwin Dylanwad Wine, Dolgellau ac ar eu gwefan!”

Gan Dylan a Llinos, Gwin Dylanwad Wine.

Leave a Reply

%d bloggers like this: