TIPS – HEDFAN GYDA PHLANT (ar awyren hynny yw!)

TIPS – HEDFAN GYDA PHLANT (ar awyren hynny yw!)

Mae hi bron yn ddiwedd tymor (hwre/ gulp!) a bydd nifer ohonnoch yn paratoi am anturiaethau tramor. Os ydech chi’n bwriadu hedfan ar wyliau gyda’r plant eleni, rhowch eich gwregus ymlaen a darllenwch y rhestr tips isod; wedi ei greu gan Kay Jones o Abertawe sy’n groesawydd awyr, felly taler sylw!

  1. Ewch i un o’r siopau punt a phrynwch degannau, llyfrau lliwio/darllen/sticeri ayyb. Lapiwch rhain fel anrhegion a dewch ag un allan o’r bag bob hanner awr er mwyn cadw’r plentyn yn hapus a phrysur.
  2. Ewch a digon o fyr brydau efo chi (rhai iach a drwg!)
  3. Ewch a dillad sbar ar gyfer y plant, ac ar gyfer Mam hefyd o bosibl?!
  4. Mae angen wet wipes – sawl pecyn!
  5. Bagiau i osod eich holl sbwriel
  6. Sicrhewch bod y plant wedi blino cyn dod ar yr awyren!
  7. Lolipops – mae sugno lollipop wrth i’r awyren godi a glanio yn help mawr ac yn dda iawn ar gyfer clustiau bach tynner.
  8. Ewch i’r tŷ bach yn syth ar ol mynd ar yr awyren, mae’r ciwiau i’r tŷ bach yn gallu parhau am oriau!!
  9. Rhowch sannau bach ar draed babanod, mae llawr awyren yn fudur iawn
  10. Y tip gorau – PEIDIWCH A MYND AR SIWNRE HIR AR AWYREN GYDA PHLANT 1 – 3 oed.

Mwynhewch eich gwyliau!

Gan Kay Jones

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: