Ffasiwn – Gŵyliau 2017

Ffasiwn – Gŵyliau 2017

Mae’n amser i chwilio am y glow sticks, y paent UV a’r troli prosecco, ac efallai par o wellingtons … mae’n dymor y gŵyliau! Beth i wisgo? Beth sy’n ymarferol ac yn steulys, ac yn cŵl? Ti dal yn gallu edrych yn cŵl! Wel dyma gyngor Laura Harding, cyd berchennog y siop Her Dandy Wolf yn Aberystwyth…

Accessories

 • Ces ‘Partisan’ gan House Doctor £4
 • Eli gwefusau Meraki Mandarin (gyda SPF 15!) £4
 • Sbectol haul £6.50
 • Sbwng organig Meraki Original – addas ar gyfer pob math o groen (perffaith i olchi ac adnewyddu’r croen ar ol noson wyllt!) 100% naturiol ac eco gyfeillgar £4.85
 • Crib pren a bambŵ £5
 • Mwclis ‘Spike’ gan Gama £14
 • Studs £4.50
 • Clymwr gwallt trofannol £3

Mwy o accessories! (Mae angen llawer i gwblhau’r edrychiad ‘Festival Chic’!)

 • ’Ryg’ vintage, croen gafr (perffaith i eistedd arno mewn caeau tamp – mae digon o rhain yng Nghymru!) £40
 • Fflasg thermos/potel ddwr Thermos £24
 • Platiau papur blodeuog House Doctor (£2.40 am 12) a chwpannau (£1.70 am 12)
 • Bocs bwyd/ byrbrydau gan House Doctor £8.50
 • Matches vintage (o bob cwr o’r byd) £1Bag canvas a lledr gan Yaya – digon o le i gadw popeth ac mae’n steulys! £55

Esgidiau lledr hufen wedi’i creu gan RED Shoemaker – Ruth Emily Davey, Mam o Fachynlleth. Perffaith ar gyfer yr haul a’r glaw – £215

Ffrog pinafal gan Emily and Fin £70

Ffrog coral gan Nice Things  (Perffaith ar gyfer Mamau sy’n bwydo o’r fron!) £51

Trowsus / culottes llydan smotiog gan Nice Things (ymarferol a hwyl) ac addas i bob oedran £65

Cardigan melyn ‘sprakly’ gan  King Louie £53

Ffrog midi a chyfforddus gan Nice Things £47.50

Gallwch brynnu’r holl nwyddau yma a mwy o siop Her Dandy Wolf. I ddysgu mwy am y siop hyfryd yma sy’n cael ei redeg gan Laura a’i Mam Jenny, darllenwch ein erthygl am y siop – Agor siop gyda dy Fam?

Os ydech chi’n mynd i Ŵyl neu ddigwyddiad dros yr haf – rhannwch eich lluniau gyda ni @mamicymru ar Trydar. Joiwch!

Leave a Reply

%d bloggers like this: