Adolygu Lliw Haul Potel…

Adolygiad Lliw Haul Potel…

Dydw i ddim yn arbenigwr ar fake tan, ond mae gen i brofiad helaeth o ddefnyddio’r lliw haul yma sy’n dod o fotel. Yr hyn rydw i’n chwilio amdano mewn potel o ‘liw haul’, yw rhywbeth sy’n gwneud i fi edrych fel fy mod i wedi treulio amser yn yr haul ‘go iawn’, yn datblygu lliw haul sy’n edrych yn ‘go iawn’.

Dwi’n credu bod pawb yn caru’r teimlad yna mae lliw haul euraidd yn ei roi i ni. I fi, mae lliw haul yn rhywbeth sy’n debyg i ddweud hwyl fawr wrth dwmplen gwelw yr olwg a dweud helo wrth berson teneuach a harddach. Roedd gen i grys t unwaith, oedd yn dweud ‘She who dies with the best tan wins’.  Ydy, mae hyn yn rhywbeth amhoblogaidd heddiw, a dwi’n deallt bod lliw haul go iawn yn gallu bod yn beryglus iawn, ond ro’n i’n byw yn America ar y pryd, ac roedd hi’n gyfnod yr 80au pan roedd y ‘tan’ yn beth mawr. ‘Dwi dal yn caru cael lliw haul ond rydw i’n hŷn (bendant) ac yn fwy doeth (efallai) erbyn hyn, ond rydw i dal yn caru’r ffordd mae’r lliw yn gwneud i fi deimlo.

Wnes i ddim defnyddio’r ‘fake tan’ am sbel, nes dyfodiad y St Tropez. Wnes i syrthio am hwn go iawn. Y lliw haul cyntaf gyda ‘base’ gwyrdd yn hytrach na oren, felly mwy neu lai yn garantîd o roi lliw euriadd naturiol i chi. Diolch yn fawr, wnai brynnu llond car. Yn anffodus wnaeth hwn ddim gweithio i fi, roedd y lliw yn annaturiol ac yn debyg i liw marmalêd.

**** Wnai nodi yma bod gen i liw croen canolig, ro’n i’n arfer cael llwyth o ‘freckles’ sydd bellach wedi troi mewn i smotiau sy’n profi fy mod i’n mynd yn hen ☹ a lot fawr o ‘moles’ ☹ ☹(peidiwch a bod yn genfigenus!) mae gen i wallt brown-goch (er rydw i wedi bod yn lliwio fy ngwallt ers cyhyd, fel nad ydw i’n cofio) ac os ydw i’n cael lliw haul naturiol, rydw i’n dueddol o fynd yn goch yn hytrach na brown, felly dyna’r math o liw rydw i’n dueddol o fynd gyda’r lliw haul potel yma hefyd.

Felly beth i ddefnyddio ac osgoi? Dyma restr hir o’r nwyddau rydw i wedi defnyddio dros y blynyddoedd ***Mi ddyliwn i nodi bod rhai o’r nwyddau yma wedi newid/ addasu ers i fi ddefnyddio nhw ac mae fy marn i yn seiliedig ar sut wnaethon nhw weithio ar fy nghroen i.

Vita Liberta – roedd hwn yn drafferthus i’w roi ymlaen a doedd o ddim werth yr arian.

http://www.vitaliberata.co.uk/shop/self-tan/phenomenal-2-3-week-tan-mousse-fair

Fake bake – ddim yn siwtio fy lliw croen.

http://fakebake.co.uk/flawless-coconut

Garnier – roedd hwn yn oce ond yn ormod o drafferth gan bod yn rhaid i chi ei ddefnyddio bob dydd a does gen i ddim yr amser na’r amynedd i wneud hyn.

http://www.boots.com/garnier-summer-body-lotion-light-sun-kissed-250ml-10051819

Dove – yn union yr un fath â’r un Garnier uchod.

http://www.boots.com/dove-derma-spa-summer-revived-fair-to-medium-skin-body-lotion-200ml-10197534

Bondi Sands – ddim yn fy siwtio i, a ‘dwi ddim yn hoffi’r pecynnu a brandio. Mae hyn yn bwysig i fi.

https://www.bondisands.co.uk/

Loreal Sublime – hoffi hwn ond roedd yn diflannu’n sydyn a roedd ganddo arlliw o liw oren

http://www.boots.com/loreal-sublime-bronze-gradual-self-tan-body-lotion-medium-200ml-10138505

 

Famous Dave – ddim yn frand enwog, ond roedd ffrind i fi, gwyddeles a gwallt coch, yn edrych yn ANHYGOEL a MOOOOR NATURIOL o frown, felly roedd rhaid i fi ofyn iddi beth oedd y gyfrinach. Roedd hi’n dweud mai dyma’r unig frand iddi hi. Roedd yn anodd iawn i gael gafael ar hwn, ac os ydech chi fel fi, yn penderfynnu un dydd bod angen i chi fod yn frown y diwrnod hwnnw, mae hyn yn hunllef.

http://www.famousdave.co.uk/

++++++ Mae fy merch, sydd yn ei harddegau, yn honni mai St Moritz yw’r brand gorau, ddim yn rhy ddrud ac mae’n dweud ei fod yn gweithio yn berffaith iddi, er ei bod hi’n ceisio (dwyn) fy rhai drud i.

https://www.stmoriz.co.uk/

Felly, beth yw fy ffefryn? Dim o’r uchod! Yr un rwy’n troi ato os ydw i eisiau bod yn frown yn syth, neu os ydyw i’n hapus i aros 5 awr i’r lliw ddatblygu, yw SKINNY TAN. Hwn yw ‘ceilliau’r ci’ pan mae’n dod i’r fake tan – yn fy marn i!

https://www.skinnytan.co.uk/

Pam? Byddai’n haws I fi greu rhestr o’r hyn ‘dwi ddim yn ei hoffi am y brand yma, mae yna gymaint o bethau i’w hoffi. Mae’r pecynnu a brandio yn wych, ac mae’r arogl yn anhygoel. Beth ‘dwi ddim yn hoffi? Yr unig beth all wella hwn ydy bod yr hylif yn mynd ymlaen ar ei ben ei hunan. Dyna ni. Mae’n hawdd i roi hwn ymlaen ac mae’n edrych yn gret bob tro.

Rydw i’n defnyddio hwn unwaith yr wythnos ar gyfartaledd, rydw i’n ‘exfoliatio’ unwaith yr wythnos, unai gyda’r ‘scrub’ sy’n gallu cael ei ddefnyddio yn y gawod, neu gyda’r faneg rydech chi’n gallu prynnu arwahan, neu mewn un o’r bwndeli. Rydw i wedyn yn defnyddio’r faneg arbennig sy’n dod gyda’r botel, i roi hwn ymlaen, ac mae’n hawdd. Mae ganddo ychydig o liw fel bod modd i chi weld unrhyw ddarnau rydech chi wedi methu, ac mae’n mynd mewn i’r croen yn sydyn, felly does dim angen aros cyn newid/ gweddio bod neb yn dod i mewn I’r ystafell tra eich bod chi’n ‘ffanio’ eich corff yn wyllt ac yn aros i’r stwff i sychu!

Dyna ni, pump awr yn ddiweddarach rydech chi’n dduwies euraidd. Mae o wir yn edrych fel hyn am wythnos. Mae’r olew ychydig yn wahanol, yn para am tua tri diwrnod, ond os ydech chi’n chwilio am liw haul sy’n foethus ac sydd yn dda ar gyfer, ym, merched hŷn, mae hwn yn berffaith.

Felly dyna ni, Skinny Tan, mae hwn yn berffaith yn fy marn i. Dwi ddim wedi cael arian na nawdd gan y cwmni yma i ddweud hyn (er, MS. Skinny Tan, CEO, rydw i yn hapus i wneud) ond rydw i wir yn hapus fy mod i, o’r diwedd, wedi darganfod rhywbeth sy’n gwneud i fi deimlo yn dda am fi fy hun (oce wel, ychydig yn llai gwael ac yn llai melyn a diflas, ac mae hynny yn helpu).

Gan Ashleigh Edwrads, Mam Cymru.

Os hoffech chi adolygu nwyddau neu rhannu ‘tips’ gyda ni,                     e bostiwch mam@mamcymru.wales

One comment

  1. CROESO I’R BYD O ILLUMINATI: CLWB Y FFLOEDD RICH FAMOUS, STAR …. yw’r frawdraidd hynaf a’r mwyaf o 4 Miliwn o Aelodau …. Yr ydym yn un Teulu o dan un tad, sef y Goruchaf. … Yn y fan hon, credwn ein bod ni’n cael eu geni yn y baradwys ac ni ddylai unrhyw aelod frwydro yn y byd hwn …. Os nad yw eich bywyd yn mynd y ffordd yr ydych chi am ei gael ac yr hoffech ei newid, ymuno â’r Illuminati heddiw i gael $ 8000 bob 3 diwrnod a $ 2,000,000.00 bendith aelodaeth am wneud ac ymuno â’r hyn yr ydych yn hoffi ei wneud orau …. Ar-lein cychwyn ar unwaith Mae cofrestru aelodau newydd bellach ar agor ar-lein nawr … Os oes gennych ddiddordeb …. E-bost: agentpatrick5 @ gmail .com Neu WhatsApp Us On
    +1 (941) 944-7957 Nodiadau aelod difrifol Gwneud cais …. Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwneud eich meddwl cyn ymateb i’r e-bost hwn.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: