Dad y Mis – Gorffennaf 2017

Dad y Mis – Gorffennaf 2017 yw….Stephen Davies!

Yma yn Mam Cymru HQ,  ryden ni’n dathlu Mamau a’r gwaith anhygoel ryden ni yn ei wneud, ond, mae’n rhaid cydnabod bod Tadau yn eithaf anhygoel hefyd.

Yn fisol, byddwn yn enwebu un Tad, ac efallai mwy nag un, i fod yn ‘Dad y Mis’. Cyfle i ddathlu y dynion hynny sy’n mynd gam ymhellach, yn ‘role models’ da ar gyfer y plant – neu yn dda am roi cwtch mawr cynnes!

Ryden ni i gyd yn adnabod dynion felly, ond y mis yma, mae un Tad wedi sefyll allan inni yma yn Mam Cymru. Daeth y Tad yma i’r amlwg mewn erthygl ar wefan y BBC ac mewn sawl lle arall. Dyma’r stori anhygoel a fideo am y Tad arbennig o Glydach o safle’r BBC.

http://www.bbc.co.uk/news/av/uk-wales-40373369/clydach-man-makes-3d-artificial-limbs-in-garden-shed

Mewn cyfnod ble mae yna gymaint o ansicrwydd a thristwch, roedd ein calon yn dawnsio gyda hapusrwydd wrth inni ddarllen am waith anhygoel Stepehen Davies. Mae Tadau fel Stephen yn atgoffa pawb bod yna unigolion da iawn yn y byd.

Hawlfraint llun – Gareth Everett /Huw Evans Agency

Mae Stephen yn briod ac yn Dad i dri o blant. Yn y sied ar waelod yr ardd, mae’n dod a breuddwydion plant yn fyw, y plant hynny sydd am un rheswm neu’i gilydd yn dibynnu ar ‘prosthetics’. Mae Stephen yn gwneud y ‘prosthetics’ arbennig yma heb unrhyw gymorth ac heb ofyn am sylw, y cyfan er mwyn gwneud plant yn hapus a gwella eu bywydau. Anhygoel ie?

‘Dwi’n siwr eich bod chi I gyd yn cytuno bod Stephen yn seren o Dad ac yn llawn haeddu’r teitl ‘Dad y Mis’ gan Mam Cymru.

Gan Ashleigh Edwards, Mam Cymru

*Pwy fydd ‘Dad y Mis’ yn Awst? Eich penderfyniad CHI yw hyn! Cysylltwch gyda eich awgrymiadau – mam@mamcymru.wales

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: