Peryglon Snap Map ar Snapchat

Ddoe, cafodd Mam Cymru wahoddiad i ymuno mewn sgwrs am ddiogelwch plant ar y rhyngrwyd ar raglen Taro’r Post, BBC Radio Cymru,

Sbardun y sgwrs oedd y fideo isod, fideo a gynhyrchwyd gan ddisgyblion a chyngor Ysgol y Preseli, yn dilyn gofid y staff yno, am ddatblygiad newydd ‘Snap Map’ ar yr app Snapchat. Mae’r datblygiad hwn yn golygu bod modd i bobl wybod yn union ble rydech chi, pan rydech chi’n defnyddio Snapcha’.

Os ydy eich plentyn chi ymhlith y 158 milliwn o bobl sy’n defnyddio’r ap Snapchat yn ddyddiol, mae’n syniad da iawn i wylio’r fideo arbennig yma er mwyn sicrhau bod eich plant chi yn ddiogel.

Hoffai Mam Cymru longyfarch Ysgol y Preseli ar y fideo arbennig yma. Mae plant yn fwy tebygol o wrando ar blant, felly rhannwch y fideo gyda’ch plant chi heddiw.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: