Yr Haf yng Nghymru

Mae gwyliau’r ysgol ar y gorwel, ac os nad ydech chi’n mynd dramor neu dros y ffin eleni, na phoener, mae popeth sydd ei angen arnoch chi yma yng Nghyrmu! Os ydech chi’n mwynhau syrffio neu siopa, dringo neu ganu, archwilio neu bwyta neu gestyll neu feicio, mae gan Gymru y cyfan a mwy, a’r cyfan o’r safon uchaf ac mewn ardaloedd hardd sydd ar garreg y drws.

Mae Mam Cymru yn gwneud ymchwil ar hyn o bryd i ddarganfod y llefydd gorau i deuluoedd ymweld, aros, bwyta ac yfed yma yng Nghymru, byddem wrth ein bodd yn clywed am eich hoff lefydd chi – cysylltwch gyda ni ar mam@mamcymru.wales.

Yn y cyfamser, dyma gasgliad o syniadau wedi eu casglu o wefan http://www.visitwales.com/ mae’r wefan yn llawn syniadau ar gyfer ymwelwyr a phobl lleol.

Gogledd Cymru
http://www.visitwales.com/explore/north-wales/llandudno-colwyn-bay
http://www.visitwales.com/explore/north-wales/north-east-wales
http://www.visitwales.com/explore/north-wales/snowdonia-mountains-coast
http://www.visitwales.com/explore/north-wales/anglesey

De Cymru
http://www.visitwales.com/explore/south-wales/cardiff
http://www.visitwales.com/explore/south-wales/valleys
http://www.visitwales.com/explore/south-wales/wye-valley-vale-usk
http://www.visitwales.com/explore/south-wales/glamorgan-coast

Canolbarth Cymru
http://www.visitwales.com/explore/mid-wales/ceredigion
http://www.visitwales.com/explore/mid-wales/brecon-beacons

Gorllewin Cymru
http://www.visitwales.com/explore/west-wales/carmarthenshire
http://www.visitwales.com/explore/west-wales/pembrokeshire
http://www.visitwales.com/explore/west-wales/swansea-mumbles-gower

Am wybodaeth bellach am ddigwyddiadau ac atyniadau lleol ewch i wefannau’r cyngor sir lleol. Mae nhw’n llawn gwybodaeth ac yn cael eu diweddaru’n gyson.

Sir y Fflint-
http://discoverflintshire.co.uk/

Caerdydd
http://www.visitcardiff.com/

Sir Ddinbych
http://www.discoverdenbighshire.wales/

Sir Fynwy
http://www.visitmonmouthshire.com/

Sir Benfro
http://www.visitpembrokeshire.com/

Powys
http://www.powys.gov.uk/en/visitors-tourism/

Sir Gaerfyrddin
http://www.discovercarmarthenshire.com/

Abertawe
https://www.visitswanseabay.com/

Sir Fôn
http://www.visitanglesey.co.uk/en

Gwynedd
https://www.visitsnowdonia.info/discover_gwynedd-107.aspx

*Cofiwch anfon fanylion am eich hoff atyniadau, bwytai a llety teuluol yng Nghymru at mam@mamcymru.wales er mwyn inni greu ein rhestr cynhwysfawr o wybodaeth i deuluoedd yng Nghymru a thu hwnt!

*Os byddwch chi yn ymweld ag unrhywle diddorol dros y gwyliau, cofiwch anfon eich adolygiadau atom! Mwynhewch y gwyliau!

Gan Ashleigh Edwrads, Mam Cymru.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: