Tips – Y llun teuluol perffaith!

Fy enw i yw Hannah a dw i’n ffotograffydd ac yn arbenigwr mewn tynnu lluniau o deuluoedd, plant a babanod newydd anedig. Ers dechrau’r busnes yn ffurfiol llynedd, dw i wedi cael y fraint o ddal hud bywydau sawl teulu yn Ne Cymru.

Fel Mam i ddwy ferch fach hollol gorjys, dw i’n gwerthfawrogi’n llwyr pa mor gyflym y mae plant bach yn tyfu a chredaf yn gryf fy mod yn hollol lwcus i gael y cyfle i greu darnau o gelf i rieni i’w trysori i’r dyfodol. Buddsoddiad yw sesiwn ffotograffiaeth dda, felly gobeithiaf y bydd y syniadau isod o help i chi wrth i chi gynllunio eich sesiwn chi.

1 – Dewiswch ffotograffydd oherwydd eich bod yn hoffi steil y gwaith.

Mae pob teulu yn unigryw ac mae pob ffotograffydd yn unigryw. Dewiswch gael eich sesiwn gyda rhywun sydd yn gallu adlewyrchu eich personoliaethau mewn lluniau. Edrychwch ar waith y ffotograffydd, ac os yw’n bosibl, siaradwch ar y ffôn i drafod eich disgwyliadau.

2 – Ffotograffiaeth babanod newydd anedig.

Wrth ystyried sesiwn ffotograffiaeth babanod newydd anedig, dewiswch rywun sydd wedi’i hyfforddi yn y math arbennig hwn o ffotograffiaeth ac sy’n gwybod sut i weithio’n ddiogel. Gofynnwch gwestiynau i’r ffotograffydd cyn trefnu’r sesiwn.

3 – Ystyriwch beth hoffech chi wneud gyda’r lluniau wedi’r sesiwn.

Oes gyda chi ystafell benodol lle hoffech arddangos y lluniau wedi’u printio? Mae’n holl bwysig ystyried y steil a lliwiau fasai’n siwtio’ch cartref a dewiswch leoliad a gwisgoedd am y sesiwn ar sail y penderfyniadau yna. Ni yw’r genhedlaeth sydd wedi cael tynnu’n lluniau fwyaf ac sydd a’r lleiaf i ddangos am hynny. Bydd dyfeisiadau USB, fel pob technoleg,yn dyddio. Gofalwch gael eich atgofion wedi’u printio’n gain, fel y gallwch edrych arnynt am flynyddoedd i ddod.

4 – Dewiswch eich gwisgoedd wrth ystyried steil y lluniau terfynol.

Rydw i bob amser yn argymell bod teuluoedd yn gwisgo dillad sydd yn naturiol iddynt ac sydd yn adlewyrchu eu personoliaethau. Fodd bynnag, mae’n bwysig i feddwl am y llun cyfan. Mae dillad gyda phatrymau trwm neu liwiau llachar yn gallu tynnu sylw oddi wrth emosiwn y llun. Mae logos mawr hefyd yn gallu edrych yn hen o fewn cyfnod gweddol fyr. Cofiwch eich bod chi eisiau arddangos y lluniau hyn am flynyddoedd i ddod.

5 – Mwynhewch y profiad!

Peidiwch â phoeni os ydy’ch plant eisiau rhedeg o gwmpas hanner ffordd drwy’r sesiwn neu os nad ydynt yn gwenu fel angylion mewn i’r camera! Rôl y ffotograffydd yw creu lluniau naturiol sy’n adlewyrchu cariad ac emosiwn eich teulu. Felly ymlaciwch a mwynhewch yr amser arbennig hwn gyda’ch teulu. Emosiwn sydd yn creu y lluniau prydferthaf.

Gan Hannah Edwards

www.hannahedwardsphotography.co.uk

@hannahedwardsphotography

**BYDD MAM CYMRU YN LANSIO CYSTADLEUAETH GYFFROUS IAWN MEWN CYDWEITHREDIAD GYDA HANNAH EDWARDS WYTHNOS YMA! CADWCH LYGAD AR EIN TUDALEN FACEBOOK A TRYDAR AM Y MANYLION!!**

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: