Dr Laura – Delio gyda Clefyd y Gwair

Ydy eich plentyn chi yn tisian a pheswch? Ydy’r trwyn yn llawn a’i llygaid yn goch ac yn crafu? Os mai ‘ydy’ yw’r ateb, efallai bod eich plentyn chi yn dioddef o glefyd y gwair, sef alergedd i baill.

Os oes pobl eraill yn y teulu yn dioddef o glefyd y gwair neu’n dioddef o asthma neu excema, mae’n fwy tebygol bydd eich plant yn dioddef, felly cadwch lygad allan am y symtomau.

Yn ffodus, dydy fy meibion i ddim wedi dangos unrhyw arwydd o hyn hyd yma, ond fel meddyg, rydw i wedi cwrdd â nifer o deuluoedd ac oedolion sy’n cael trafferth gyda’r bwystfil tymhorol yma, felly, rydw i wedi creu rhestr o bump peth, a fydd gobeithio o gymorth os ydech chi’n gweld bod y bwystfil yma wedi glanio yn eich cartref chi!

1. Ceisiwch ddod i wybod pa baill sy’n achosi’r broblem a ceisiwch osgoi hwn. Mae’r symtomau’n ymddangos rhwng diwedd y gwanwyn a dechrau tymor yr hydref, yn ddibynnol ar y paill sy’n achosi’r broblem. Cadwch lygad ar lefel y paill ar wefan www.metoffice.gov.uk, ac os ydy’r lefel yn uchel, byddai’n ddoeth i aros mewn.

2. Os byddwch chi yn mynd allan, cadwch ffenestri’r car ar gau, ac wedi i chi ddod adref, mae’n syniad da i ymolchi gwyneb y plentyn a newid eu dillad i sicrhau nad yw’r paill yn aros gyda nhw.

3. Rhowch haen denau o ‘petroleum jelly’ megis Vaseline o amgych trwyn ac amrantiau’r plentyn, mae hyn yn gallu dal y paill ac atal nhw rhag gwneud mwy o niwed.

4. Os ydy’r plentyn yn parhau i ddioddef, ewch i siarad gyda’r fferyllydd neu’r meddyg teulu. Gallwch ddefnyddio ‘Anti-histamines’ fel Piriton ar gyfer plant 12 oed neu’n hŷn. Mae chwistrelliad trwyn neu ddiferion llygaid hefyd yn effeithiol ar gyfer plant dros 6 oed.

5. Yn olaf, defnyddiwch eich synnwyr cyffredin. Mae plant eisiau mynd allan i chwarae a mwynhau, ond os yden nhw yn dioddef ewch a nhw i chwarae yn rhywle sy’n bell i ffwrdd o’r glaswellt yna sydd newydd gael ei dorri!

Gan Dr Laura

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: