Prosecco gyda Mam Cymru – Eisteddfod Môn Mam Cymru!

Mae’n siwr eich bod chi wedi dyfalu erbyn hyn ein bod ni’n ‘eithaf’ hoff o Prosecco?! Wel, dyma wahoddiad i chi ddod i fwynhau gwydraid bach AM DDIM (ie am ddim!) gyda ni ar faes Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn (Mam Cymru!) 2017!

Bydd y sesiwn anffurfiol yma yn gyfle i chi glywed mwy am gefndir a gobeithion Heulwen ac Ashleigh, y ddwy Fam tu  ôl i’r blogzine Mam Cymru ac yn gyfle i ddysgu sut mae Mam Cymru yn cefnogi elusen Tŷ Hafan.

Mae nifer ohonnoch eisioes wedi ysgrifennu neu yn ysgrifennu erthyglau i ni ac wedi cynnig ein helpu gyda gwaith cyfieithu – rydech chi mor garedig a bydd y noson yn gyfle i ddiolch i chi ac yn gyfle i sgwrsio gydag eraill sydd eisiau cyfrannu!

Rydym wedi derbyn ymateb anhygoel i’r blogzine hyd yma – mae dros 12,000 o ymwelwyr unigol o bedwar ban byd eisioes wedi ymweld â’r blogzine! Dyma blatfform gwych i hyrwyddo eich busnes neu nwyddau i Famau Cymru a thu hwnt. Os ydech chi yn berchennog busnes, dewch draw i ddysgu sut allwch chi gydweithio gyda ni yn Mam Cymru.

Hoffem ddiolch yn fawr iawn i Marks and Spencers Aberystwyth am noddi’r digwyddiad wrth ddarparu’r prosecco! Fel menter gwirfoddol mae hyn yn golygu llawer i ni ac rydym yn ddiolchgar tu hwnt!

Croeso cynnes i bawb – nid dim ond Mamau!

Nodwch y digwyddiad yn eich dyddiadur rwan –

Nos Fawrth yr 8fed o Awst am 17:30 ym Mhabell Gŵyl Llên Plant, Eisteddfod Genedlaethol Môn 2017!

Dewch yn llu i helpu Heulwen i yfed yr holl prosecco!!

 

 

 

 

 

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: