Creu het haul ar gyfer y plant!

Mae’r het hon yn addas i blant 4 i 10 oed

Wrth i fi ysgrifennu’r erthygl hon ar gyfer Mam Cymru, mae’r awyr yng Nghymru yn llawn glaw, a ‘dwi’n cychwyn amau a yw’n syniad da i awgrymu gwnio het haul ar gyfer eich plentyn, ond efallai bod aros tu fewn gyda’r peiriant gwnio yn syniad da wedi’r cyfan.

Wnes i gynllunio’r het hon ar gyfer gwers wnio ar gyfer plant, mae’n het ‘reversible’ ac fe lwyddodd y plant 4 oed a 10 oed (a phob un yn y canol) i gwblhau’r het mewn 3 awr. Roedd y rhieni’n edrych yn eiddigeddus iawn wrth gasglu’r plant o’r wers, a dyna wnaeth i fi feddwl efallai byddech chi’n mwynhau mynd ati i wneud het ar gyfer y plant, neu gyda’r plant. Os ydech chi’n gallu gosod periant gwnio ac os ydech chi’n gwybod sut i wnio pethau syml – mi fyddwch chi yn gallu gwneud yr het hon.

Gobeithio byddwch chi’n mwynhau’r twitorial ac ewch ati adeiladu twr o hetiau! Croeso i chi gysylltu gydag unrhyw gwestiwn, mae fy ebost ar waelod yr erthygl.

Awgrymiadau am ddefnydd:
Mae’r het hon yn gallu cael ei gwisgo ar y ddwy ochr. Rydw i’n awgrymu defnyddio un defnydd sy’n fwy trwchus. Bydd hyn yn helpu’r het i gadw ei siap.

Er engraifft denim, twill neu gynfas ar gyfer y tu mewn a cotwm pwysau canolig ar gyfer yr ochr arall.

Gallwch gael hwyl wrth ddefnyddio patrymau gwahanol, neu beth am ail ddefnyddio hen ddillad y plant? Dylid osgoi’r defnyddiau gyda gormod o elastig!

Defnyddio patrwm:
Lawrlwythwch y patrwm JPEG a’i argraffu ar ddau ddarn o A4. Torrwch o amgylch y patrwm papur gan ddefnyddio siswrn papur, a gosodwch y patrwm ar y defnydd gan ddefyddio pinau i gadw mewn lle. Byddwch yn torri 6 triongl ar gyfer y tu mewn a 6 arall ar gyfer y tu allan.

Awgrymiadau ar fesuriadau:
Nid patrwm sy’n ‘one size fits all’ yw hwn. Mae wedi cael ei greu i fod ychydig yn fwy er mwyn i chi addasu’r maint ar gyfer y rhai bach.
Pan fyddwch chi wedi cwblhau’r gragen, rhowch yr het ar y plentyn a gwasgwch y defnydd i’r maint cywir i greu ‘seam’ os oes angen. Sicrhewch bod y ddwy yr un maint cyn gwnio’r cyfan gyda’i gilydd.

Mae Camille yn rhedeg ‘Thimble Studios’; ysgol wnio yng Ngorllewin Cymru.

Gallwch dderbyn cylchlythyr yr ysgol yma er mwyn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y cyrsiau http://eepurl.com/cHuJXD
Dyma’r tudalen Facebook https://www.facebook.com/thimblestudioswales/

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: