Dyddiadur Bootcamp Heulwen – Dydd Llun!

Dydd Sul Gorffennaf 30ain.

11yb

Dwi’n ‘exhausted’, yn llawn annwyd a ‘dwi’n mynd ar wyliau mewn 11 diwrnod! OMG! ‘Dwi angen sortio fy hunan allan a chael gwared ar rhywfaint o’r ‘excess baggage’ yma asap! Sut? Wel ‘dwi wedi clywed am TGIF Bootcamps Bridget James yn Aberystwyth ac mae’r sesiwn nesaf yn cychwyn am 06:30 bore fory! ‘Dwi am gysylltu i weld a oes lle!

11:30yb

Rydw i newydd sgwrsio gyda Bridget ar Messenger, mae hi’n swnio’n lyfli ac mae’n Fam i 2  o blant. Soniodd bod ei dosbarthiadau’n addas i bawb o bob lefel a bydd modd i fi wneud pethe’n araf gan fy mod i wedi bod yn sal. ‘Dwi’n neud o! ‘Dwi erioed wedi gwneud unrhywbeth fel hyn, ac ers i fi ddechrau Mam Cymru tra’n #jyglo dwy swydd arall a bod yn Fam, dydw i ddim wedi cael amser i wneud ymarfer corff, oni bai bod codi gwydraid o prosecco yn cyfri?! Rydw i wedi dod o hyd i’r esgidiau rhedeg dan y gwe pry cop, ac wedi canfod y dillad rhedeg a photel ddwr. Larwm wedi’i osod am 05:30!

Dydd Llun Gorffennaf 31ain

05:30yb.

Doedd dim angen y larwm, dydw i heb gysgu, gormod o bethau’n mynd rownd a rownd yn fy mhen – blog, gwyliau, jobsys, a’r cerdyn banc rydw i wedi llwydo i’w golli! Dydy annwyd ddim yn fy siwtio! Ta waeth, dwi’n mynd! Bwyta hanner peren a gyrru 18 milltir i Aberystwyth ar gyfer diwrnod 1 o 5 o’r Bootcamp – mae deunaw milltir yn dangos ymrwymiad ‘dydy?!

Wrth gyraedd y prom dwi’n teimlo’n nerfus. Efallai bod hi’n well gyrru adref? Beth os ydy pawb yn ‘super fit’? Ydw i’n mynd i gael moment Bridget Jones arall (Fel y tro pan o’n i’n sownd yn y lift sgio ac yn cael fy llusgo fyny’r mynydd…cofio’r olygfa honno?!) …’Dwi’n gwneud hyn!

Wrth gerdded tuag at y ‘lycra ladies’ mae nhw’n gwneu arna’i, mae nhw YN neis ac yn groesawgar! Mae Bridget yn gwenu ac yn fy nghroesawu i a’r merched eraill sydd yma am y tro cyntaf! Hwre, nid dim ond fi sydd heb wneud hyn o’r blaen! Mae yna 21 o ferched yma gan gynnwys ymwelydd heini o Malta sydd newydd ein darganfod ni wrth iddi redeg ar y prom a gofyn all hi ymuno (go brin y bydda i yn gwneud hyn ar fy ngwyliau i!!).

Cam 1 – Rhedeg ar hyd y prom tuag at y castell. Roedd yn fy atgoffa i o’r diwrnod hwnnw deunaw mis yn ol pan o’n i’n rhedeg 10k yn y Ras am Fywyd – pam nad ydw i wedi sticio ati? O’n i’n fit iawn bryd hynny – amser ynde! Roedd y golygfeydd ar hyd yr arfordir yn hyfryd, cefnlen hardd ar gyfer y Bootcamp!

Cam 2 – C’nesu fyny mewn cylch – ffordd dda i ddod i adnabod y gweddill ac ro’n i’n gallu gweld yn syth bod hyn yn mynd i fod yn hwyl achos roedd Bridget yn gwneud inni gyd chwerthin! Ro’n i’n mwynhau…ond ddim ond y sesiwn c’nesu fyny oedd hwn ynde!

Cam 3 – Gwaith partner – Oh na! Oedd hyn yn mynd i fod fel y sefyllfa wythnosol yn y gwersi chwaraeon yn yr ysgol? Ai fi fyddai’r olaf i gael fy newis eto? (Doedd bod yn obese ac yn 4 troedfedd ddim yn helpu) Na roedd heddiw’n wahanol, roedd pob un ohonom wedi dewis partner yn syth ac ymlaen i’r sesiwn sprint a burpees. ‘Dwi’n casau burpees! Yr unig beth da am burpees ydy gweld Joe Wicks (Gwglwch Lean in 15) ar ei bedwar ar lawr! Yn ffodus roedd opsiwn haws – Diolch Bridget!

Cam 4 – Gwneud defnydd o’r castell! Rhedeg o amgylch a fyny ac i lawr y grisiau, gwaith cardio a HIIT. Ro’n i’n mynd allan o wynt ond fel ddywedodd Bridget “Mae bod allan o wynt yn normal – rydech chi’n gweithio’n galed” – O, o’n mi o’n i, da iawn fi!

Cam 5 – Mwy o redeg cyflym a gwaith HIIT. Roedd rhedeg i fyny ac i lawr grisiau’r castell yn anodd, ac wedi’r glaw roedd y cyfan yn llithrig ac ‘ro’n i‘n ofn syrthio a chael llygad ddu achos bod fi yn fler ar fy nhraed – ddim yn edrychiad da iawn ar gyfer y gwyliau!

Y diwedd! Hwre! Reddwn i wedi goroesi diwrnod un o bump o’r Bootcamp! Ro’n i‘n teimlo mor hapus a wnes i benderfynnu rhedeg nol at y car – efallai byddai’n dyfaru hyn am 05:30 bore fory!!!

Diolch Bridget! Ffordd wych i ddechrau bore Llun, ac wrth ysgrifennu hwn am 8 o’r gloch heno ‘ma, rydw i dal yn llawn egni ac yn teimlo’n fwy effro nag ydw i wedi teimlo erstalwm. Mae fy annwyd yn well ac rydw i wedi darganfod y cerdyn banc hefyd – diwrnod da! Croesi bysedd ga’i gysgu heno oherwydd mae’n rhaid i fi fynd i’r swyddfa ar ol y Bootcamp bore fory…(gobeithio galla’i gael cawod rhwng y ddau ynde!) Croesi bysedd bydd popeth cystal bore fory, ond soniodd Bridget ein bod ni yn defnyddio teiars a mallets….

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

Leave a Reply

%d bloggers like this: