Barn Mam – Gŵyl Hen Linell Bell, Cwmni Theatr Arad Goch

Ar Ddydd Mawrth y 27ain o Orffennaf roedd Elsi, fy merch fach i yn dathlu ei phen-blwydd yn 5 oed (bw hw hw – ble’r aeth yr amser?!). Roedd hi eisioes wedi cael ei pharti pen-blwydd, môr ladron oedd ei thema dewisol eleni, tra gwahanol i’r parti tywysoges llynedd, ac roedd hi’n ddiwrnod a hanner wrth i 35 môr leidr a 42 o oedolion ddod ynghyd i ddathlu (pheeew!)

Penderfynnais fynd a Elsi a’i ffrind Gwenllian i’r prom yn Aberystwyth (doedd dim môr leidr o fewn golwg diolch byth!!) er mwyn ymuno yng ngweithgareddau Gŵyl Hen Linell Bell, Cwmni Theatr Arad Goch.

Os nad ydech chi wedi clywed am yr ŵyl, mae’n ddigwyddiad sy’n rhedeg rhwng yr 21ain o Orffennaf a’r 5ed o Awst a nod yr ŵyl yw dod â chymunedau a grwpiau gwahanol at ei gilydd i ddathlu diwylliant Ceredigion trwy gyfres o berfformiadau a digwyddiadau celfyddydol.
Wedi derbyn rhaglen yr ŵyl gan yr ysgol, ro’n i’n ymwybodol bod amrywiaeth eang o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal; gweithdai, gigs, perfformiadau… 60 digwyddiad i gyd a’r cyfan, hyd y gwela’i am ddim! Bonws! Roedd gweithgareddau’r plant yn gyfle i ddysgu am chwedl Cantre’r Gwaelod hefyd, bonws arall!

Ar y diwrnod, roeddwn i’n bwriadu mynychu’r sesiwn stori yn yr hen goeden stori fawr ar y prom. Ro’n i wedi gweld llun o’r boncyff yma ar Facebook ac yn edrych ymlaen i fynychu’r sesiwn ac eistedd tu mewn i’r fframwaith trawiadol, ond yn anffodus roedd y dyn tywydd wedi bygwth glaw trwm, felly roedd y sesiwn wedi ei ganslo…er ei bod hi’n braf! Dratio’r dyn twydd yna eto, achos rydw i wedi clywed canmoliaeth mawr i’r sesiwn!

Yn ffodus, roedd gweddill y gweithgareddau ar y prom yn parhau, ac roedd Elsi a Gwenllian a’r plant eraill oedd yno yr un pryd, yn amlwg wrth eu bodd! Beth oedd i wneud? Gweithdy celf sialc yn un peth, cyfle i gydweithio gyda’r artist Elin Crowley, i addurno’r prom. Ar ddechrau’r sesiwn cyflwynodd Elin chwedl Cantre’r Gwaelod i’r plant, roedd Elsi wedi’i hudo gan yr hanes ac yn ysu i arlunio’r cartrefi a’r cymeriadau Gwyddno a Seithenyn!

Yn ogystal â hyn roedd gemau pren wedi’i creu yn arbenig, megis naughts and crosses, blociau pren i adeiladu, posau a sgerbwd adeilad, a oedd yn edrych fel cragen tŷ heb ei orffen neu tŷ wedi’i chwalu, ac un oedd yn denu’r plant i gyd i drafod beth oedd o a sut i achub y lle! Roedd hi’n hyfryd gweld plant yn cydweithio ar ben eu hunain, heb unrhyw arweiniad nag esboniad, i greu to ar gyfer y ‘tŷ’, llawr ar gyfer y tŷ …cyn ei droi yn siop hufen ia, yn siop ac yn gaffi nes ymlaen – rydw i’n caru dychymyg plant!

Roedd yr amser yn hedfan a doedd dim amser i aros ar gyfer y gweithdy syrcas, ond cawsom fwynhau artistiaid No Fit State Circus yn crwydro’r prom ar eu stilts cyn dychwelyd adref i barhau i ddathlu’r pen – blwydd efo Nain a Taid!

Os byddwch chi yn Aberystwyth cyn y 5ed o Awst, ewch i’r wefan www.henlinellbell.cymru i weld beth arall sy’n digwydd a croesi bysedd na fydd y dyn tywydd yn amharu ar eich cynlluniau! Diolch i Arad Goch am fywiogi’r prom ac am y gwiethgareddau hwyliog – oni fyddai’n braf gweld digwyddiadau fel hyn yn cael eu cynnal mewn sawl lle ar hyd a lled Cymru er mwyn diddannu ac addysgu’r bobl leol a’r ymwelwyr am ein hanes a’n diwylliant ni?

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: