Dyddiadur Bootcamp Heulwen – Dydd Mawrth

05:30yb

Larwm yn canu! Roeddwn i angen y larwm bore ma oherwydd ro’n i wedi cysgu’n llawer gwell, hwre! – Yr ymarfer corff mae’n rhaid! Newid yn sydyn yn y tywyllwch, bwyta hanner banana a nol ar y ffordd i yrru’r deunaw milltir i Aberystwyth, ar gyfer yr ail ddiwrnod o bump gyda TGIF Bootcamp!

06:31yb

Glanio munud yn hwyr diolch i lori araf iaaaawn! Gallwn i deimlo’r fy coesau yn llosgi ychydig, wrth i fi gerdded yn gyflym o’r car tuag at y ‘lyrca ladies’– wel, ‘no pain, no loss’ dwi’n dweud hynna  o hyd! Roedd yna sawl wyneb newydd bore ma, pawb yr un mor groesawgar a ddoe a Bridget yn y canol yn ein croesawu gyda’i gwen gynnes a’i hiwmor!

Esboniodd ein bod ni’n gwneud sesiwn ‘circuit style’ heddiw, o’n i’n panicio tu mewn wrth glywed hyn, oherwydd mai ddim ond unwaith rydw i wedi gwneud sesiwn circuits, a bron iddo fy lladd i!

Cam 1 – C’nesu fyny – Loncian, ymestyn a ‘side step’ ar y prom…yn y glaw, glaw trwm! Dwi’n casau ymarfer yn y glaw, ond roedd o’n reit bleserus adeg yma o’r bore – fel cawod yn yr awyr agored, (achos does yna ddim amser am gawod pan ti’n codi am 05:30yb)

Cam 2 – Dysgu mwy am y gorsafoedd gwaith (ydy hwnna’n gyfieithiad dealladwy ar gyfer work stations?!) – roedd yna 11 gweithgaredd gwahanol i wneud heddiw, ac roedden ni’n mynd i wneud y cyfan ddwywaith gyda’n partneriaid – roedd hwn yn debyg i’r ‘bootcamps’ rydw i wedi gweld ar y teledu ar y rhaglenni colli pwyau yna (dwi’n obsessed efo rhain!) – codi pwysau, sprints, squats a’r rhai anodd…’army crawls’, rydech chi’n cropian ar hyd y tywod gan ddefnyddio eich penelin a phengliniau, cyn symud ymlaen i’r sesiwn taflu teiar tractor- roedd hwn yn mynd i fod, yn sesiwn difrifol!!

Wnes i fwynhau’r mwyafrif (ydw, dwi’n synnu hefyd!) – sprints, codi pwysau a sgipio, ond roedd y gweithgareddau ar y tywod gwlyb, yn y glaw, yn dipyn mwy heriol – yn enwedig yr ‘army crawl’, ro’n i’n sicir bod cranc yn mynd i ymddangos allan o’r tywod ac roedd y ffaith bod fy mhen ol mawr i yn yr awyr yng nghanol tref Aberystwyth, yn reit ‘embarassing’…oleiaf roedd yna 21 pen ol arall yn gwneud yr un peth! Diolch i Sarah fy mhartner am gadw fi i fynd!

Roedd yna gymaint o amrywiaeth a’r cyfan yn symud mor gyflym, roedd yr amser yn hedfan. Ro’n i reit ddigalon pan ddywedodd Bridget bod y cyfan ar ben (ond peidiwch a dweud wrthi oherwydd byddai fy nghoesau yn siwr o frifo pe bai ni’n gwneud mwy…yn enwedig mwy o’r sgipio!).

Yn ffodus, wnes i lwyddo i gael cawod yn y ganolfan hamdden, fel arall, byddwn i wedi llusgo hanner y traeth i mewn i’r swyddfa, (roedd na dywod a cherrig ymhobman!) Pan gerddais i mewn i’r swyddfa fe soniodd Nerys, fy nghydweithwraig, fy mod i’n swnio’n llawn egni! Mae’n syndod fel mae ymarfer corff yn gwneud i chi deimlo’n llawn bywyd, ac ar ol yr ail sesiwn mae’n rhaid i mi gyfaddau fy mod i’n teimlo’n llawer mwy fel fi fy hun eto, yn llai blinedig ac yn llai ‘stressed’, mae fel pe bai ymarfer yn eich helpu chi i resymu a delio gyda heriau’r dydd yn llawer gwell! Dwi’n darganfod hyn ar y diwrnod pan mae’r newyddion yn trafod bod merched Prydain ddim yn gwneud digon o ymarfer corff!

Os bydd y bootcamp yn parhau i gael yr un effaith arnai, dwi’n credu byddai’n cerdded o amgylch yr Eisteddfod wythnos nesaf mewn swigen fflwfflyd o bositifrwydd…bring it on! Diolch Bridget a dwi’n gweddio am dywydd sych bore fory!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: