Dyddiadur Bootcamp Heulwen – Dydd Gwener!

Diwrnod 5 a diwrnod olaf y Bootcamp gyda TGIF Bootcamp yn Aberystwyth! Mae hi wedi bod yn wythnos heriol a llawn hwyl, ac mae wedi fy atgoffa i bod ymarfer corff yn helpu fi i gysgu yn well ac yn gwneud i fi deimlo’n llawer mwy egniol (yn ogystal â cholli pwysau a chael gwared ychydig o cellulite – sy’n gret!) Pump uchel i ymarfer corff!

12:30

Rydw i’n mynd i’r dosbarth amser cinio heddiw, ac mae’r sesiwn mewn neuadd ysgol. Mae wedi glawio bob diwrnod a ninnau wedi bod yn ymarfer tu allan a rwan ein bod ni tu mewn, mae’n heulog! Typical! Felly, beth sy’n wynebu’r Lycra ladies heddiw?!

Mae Bridget wedi dewis cerddoriaeth cyflym iawn ac mae’n esbonio bod y ‘grand finale yn mynd i      fod yn anodd ac yn gyflym – cyfuniad o HIIT a ‘core work’. OMG – Mae’n mynd i ladd fi!!

Cam 1 – C’nesu fyny! Waw, gwaith caled – penegliniau uchel, squat jumps a naid seren – rydw i’n chwysu chawrtiau ac wedi yfed hanner y botel ddwr yn barod!

Cam 2 – I fod yn onest, roedd yr holl ymarferion mor gyflym, fel nad ydw i’n cofio’r union gamau! Cyfuniad cyflym o neidio dros y matiau ymarfer corff ar y llawr, mountain climbers (mae fy nghorff yn ysgwyd yn barod) ..penegliniau uchel mor gyflym a phosibl, press ups, cerded mewn hanner cylch ar ein dwylo ar y llawr (yn gyflym), hanner sit ups, naid seren (yn gyflym) a’r plank! Mwy o benegliniau uchel, X Jumps (gwglwch hwn!) a mwy o ‘core work’ ar y llawr!

Yn wahanol i’r sesiynnau awr ar hyd yr wythnos, sesiwn 45 munud oedd hwn, ond roedden ni’n gweithio’n galetach! Dydw i erioed wedi crynnu i’r fath raddau! Roedd y corff cyfan yn crynnu fel jeli! ‘Mae crynnu’n normal ac yn dda ac yn dangos bod ti’n gweithio’n galed’ – Diolch Bridget!

Roedden ni i gyd yn falch o weld y sesiwn yn dod i ben….heblaw un ‘Lycra lady’ awyddus iawn, oedd yn mynnu ein bod ni’n gwneud dau ymarfer ychwanegol gan bod amser gyda ni! NA! PAM?! Roedd rhaid gwneud dau ‘plank’ ar yr ochr am funud yr un! Ro’n i’n crynnu gymaint, o’n i’n methu credu’r peth!

Ro’n i’n falch o weld diwedd y ddwy funud yna a gyda’r diweddglo sigledig, ro’n i wedi cwblhau’r Bootcamp! Heblaw am y ffaith fy mod i’n teimlo fel jeli, ro’n i’n hapus ac yn falch iawn o fy hun! Os ydw i’n gallu gwneud hyn, rydech chi’n gallu ei wneud o! Fyswn i yn argymell dosbarthiadau Bridget i unrhywun o unrhyw lefel, dydy hi ddim yn gweiddi, mae hi’n annog ac yn eich cefnogi chi, mae’n ddoniol, mae’n cynnal y cyfan yn ddwyieithog ac mae hi’n Fam i ddau o blant – Yr athrawes berffaith!

Wrth i fi roir dillad chwaraeon yn y peiriant golchi (am y pedwerydd tro wythnos yma!), rydw i’n digalonni wrth feddwl na fyddai nol yn y dosbarth Bootcamp yfory! Rydw i eisioes wedi gofyn i Bridget am gysylltu gyda dyddiadau Bootcamp mis Medi, ac yn y cyfamser, ni fydd y trainers nol yn y cwpwrdd dillad yn hel llwch! Rydw i’n caru’r egni newydd yma ac yn benderfynnol o wneud amser i ymarfer yn gyson.

Fel Mam sy’n jyglo sawl swydd, rydw i’n ymwybodol bod darganfod yr amser i ymarfer yn anodd, ond ‘dwi’n addo bod codi am 5:30 y bore a gyrru 36 milltir y dydd i fynd i’r Bootcamp yn werth yr holl ymdrech! Rydw i’n benderfynnol o barhau, hyd yn oed os mai ddim ond gwneud HIIT am 20 munud cyn mynd i’r gwaith neu mynd i loncian tra bod Elsi yn eis dosbarth nofio neu gymnasteg.

Rydw i’n edrych ymlaen i weld mwy o cellulite yn diflannu a chael mwy o egni a nosweithiau hyfryd o gwsg! Mae’r teulu cyfan wedi elwa o’r egni newydd yma, felly dydw i ddim am deimlo’n euog am wneud hyn i fi fy hunan chwaith!

Diolch Bridget a diolch i’r holl Famau a merched hyfryd a chefnogol rydw i wedi cwrdd yn ystod yr wythnos! Welai chi yn Medi!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru *(sydd ychydig yn fwy positif am wisgo’r gwisg nofio ar fy ngwyliau wythnos nesaf!)

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: