Cyri ganol haf

https://www.instagram.com/p/BW8CiG6gs4v/?taken-by=ceginsian

• cynhwysion wedi rhewi: garlleg/sinsir/nionod/chilli gwyrdd/okra http://www.tajfoods.com/
• menyn
• garam masala
• 250g lentils coch
• 2 tun toms
• tun bach o hufen cnau coco
• stoc llysieuol
• 1 foronen
• 1 daten felys
• sudd 1 lemwn
• spigoglys

Roedd awydd cyri arna’i, un llysieuol a fyddai’n ticio’r bocsys blasus i gyd. Â hithau’n wythnos y ddefod flynyddol o ymweld â Thyddewi <http://www.caerfaibay.co.uk aethom am dro i dŷ bwyta Indiaidd Saffron ac yn lle llafar ganu chicken tikka masala with pilau rice chwiliais am yr opsiynau llysieuol. Ie, darllen y fwydlen. Gallaf ddweud yn gwbl ddiffuant i mi gael un o’r Indians gorau erioed, sef dansak llysiau cymysg a seigiau bach aubergine a saag aloo. Sut ar y ddaear maen nhw’n creu blas a moeth y bwyd ar dafod a hynny â chynhwysion digon cyffredin: llysiau gwraidd a chorbys? Dychwelodd yr awydd am gyri llysieuol yn fy nghegin fy hun – roedd yn amser arbrofi.

Dwi wedi bod yn ffan o fwydydd TAJ http://www.tajfoods.com ers tro, maen nhw mor handi. Ar ôl toddi peth menyn, towlais lond pecyn o’r canlynol i fy sosban fwyaf: garlleg, sinsir, nionod, a chwarter pecyn o chilli gwyrdd. Darllenais ryw dro fod yn rhaid bod yn amyneddgar yn ystod y cam hwn, a gorau po hiraf y caiff y nionod eu coginio’n dawel nes eu bod yn feddal iawn heb unrhyw frown arnynt.

Mae wythnos yn Nhyddewi yn arafu dyn yn rhoi pethau yn eu lle a thawelu’r meddwl ac fe’m hatgoffwyd o eiriau doeth y Canon Patrick Thomas, a fynegodd yn ei ffordd ddihafal ei hun pa mor hurt yw lleoliad y Gadeirlan yn Nhyddewi. Ond eto, er gwaethaf hynny, fod yna ymdeimlad pendant ei bod yno am mai yno y mae’n rhaid iddi fod. Amser ychwanegu haenen go dda o garam masalla dros y cyfan a hanner pecyn o lentils coch a digon o stoc llysieuol, ryw ddau beint, yna dau dun o domatos a’u ffrwtian nes bod y lentils wedi chwyddo. Roedd yn rhy boeth o lawer – dylwn fod wedi dal yn ôl ar y chilli gwyrdd, felly ychwanegais hufen coconyt – tun bach o M&S <http://www.marksandspencer.com/s/food-to-order a sudd lemwn am y surni ron i’n chwilio amdano.

Doedd dim llawer yn y ffrij – newydd ddychwelyd o’n gwyliau oedden ni: torrais un foronen a thaten felys; cyd-ddigwyddiad braf oedd bod eu lliw yn asio efo’r lentils. Roedd yno ddigon i fwydo byddin. Gormod o lawer, ac er nad oedd gystal â’r pryd yn Indians Tyddewi, mi fodlonodd yr awydd tan y tro nesaf.

Fel y dywedodd y Canon Thomas, gallwn weithiau ganfod ein hunain mewn argyfwng sy’n siomi ac yn creu rhwystredigaeth ynghylch anawsterau, a hawdd yw magu dicter am y peth oni bai ein bod yn dyfod yn raddol ymwybodol, mai yma, er gwaethaf popeth, yr ydym i fod, fel y Gadeirlan yn Nhyddewi.

Gan Sian Reeves @  http://www.instagram/Ceginsian

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: