Sut i fagu plant yn ôl y blwch sylwadau!

Mae erthyglau ynghylch magu plant fel erthyglau ar reolaeth gynnau neu ffeministiaeth: maent yn gofyn am ymateb sydyn, byrbwyll gan bobl ddig sy’n gwybod eu bod yn iawn.  Yn ffodus, mae hyn yn golygu bod yr adrannau sylwadau ar Mumsnet ac ati yn rhoi arweiniad penodol iawn a rhyfedd o ymosodol ar sut y dylech chi fagu eich plant.

Mae’r sylwadau hyn yn dueddol o gael eu hysgrifennu gan fenywod (yn bennaf) gyda enwau defnyddiwr megis Bored-Graduate, Cotswolds81, Mum2One et al.  Fe’u hysgrifennir o dan gyfuniad gwenwynig o ddeallusrwydd, diflastod…a dicio o gwmpas ar ffonau yn hwyr yn y nos.

Felly, os ydych chi erioed wedi meddwl os ydych chi’n gwneud gwaith da yn magu’ch plentyn, wedi panic-gŵglo sut i gael eich plentyn i FYND I FFYCIN GYSGU, neu wedi bod eisiau dysgu mwy am frechiadau, hyfforddiant poti, perygl dieithrod neu gyfathrach priodasol, yna mae arnoch angen y canllaw hwn ar sut i fagu’ch plant yn unol ag adrannau sylwadau:

Pennod Un: Mae’n Rhaid i Chi Fronfwydo

Bwydo ar y fron yw’r arwydd gorau eich bod yn rhagori wrth rianta. Rhaid i chi wneud hynny tra’n gwisgo trowsus lliain gwyn a gwên gwynfydedig, ac yn siarad yn uchel ac yn falch am sut na allwch chi ddychmygu bwydo’ch plentyn mewn unrhyw ffordd arall.  Nid yw bwydo ar y fron yn boenus, neu’n anodd, neu ddim bob amser yn opsiwn.  Nid yw’r menywod hynny’n ymdrechu’n ddigon caled.  Y fron yw’r gorau ar gyfer eich DD.  Unrhyw gwestiynau / amheuaeth ynghylch hynny, darllenwch yr adran sylwadau ar negeseuon am fwydo fformiwla. #formulaisfailure

Pennod Dau: Mae Crio Rheoledig Gyfystyr â Chamdrin

Mae rhai rhieni yn awgrymu bod Supernanny wedi achub eu bywyd drwy roi cyngor ymarferol am CRh.  Gadewch i ni i gyd fod yn glir: does gan Supernanny ddim plant.  Ma fel athroffisegydd sydd erioed wedi bod yn agos at seren: dim ond theori ac ymchwil ydyw.  Awgrymodd un fenyw, TryingHerBest92, fod CRh wedi gweithio i’w un bach hi.  Dyma’r awduron sylwadau yn rowndio arni nes fod yn rhaid iddi gyfaddef fod ei phlentyn nawr yn mynd i dyfu fyny i fod yn lofrudd / wleidydd.

Pennod Tri: Mae Magu Plant yn Ddifrifol

Ni allwch wneud jôc am fod eich DS yn bod yn goc oen oherwydd ei fod yn taflu tantrum tri diwrnod am Legoland gan fod bod yn riant yn fraint.  Ni allwch alw’ch DD yn scuzzbucket am iddi ddod adref gyda llau pen ETO, oherwydd, yn rhywle, bydd rhyw blentyn yn crio am nad ydyw erioed wedi cael nits.  Ni allwch gwyno fod baby-led weaning yn afiach oherwydd fel arall bydd eich plentyn yn tyfu i fyny ddim yn hoffi afocados, neu â dant melys neu berthynas gymhleth â chorbys.  Fodd bynnag, anogir husband-bashing oherwydd ei fod e’n cael gweithio yn y ddinas tra’n gwisgo dillad neis a chael dyrchafiadau a nap bach ar y 19:23 nol o Paddington cyn dod adref a bod yn dda i ddim.  Y BASTARD.

Pennod Pedwar: Peidiwch a Barnu Rhieni Eraill

O leiaf, nid i’w gwynebau.  Mae pawb jyst yn trio eu gorau ac rydym i gyd yn yr un cwch, felly ceisiwch wyntyllu eich ansicrwydd eich hunain ar-lein.  Ceisiwch roi statws passive aggressive ar Facebook: ‘Mae PhDBaby&Me yn hapus i gynnig ryseitiau hawdd i unrhyw famau sy’n cael trafferth i bobi ar gyfer y GRhA!’  Neu dablwch ar-lein gyda rhai sylwadau defnyddiol: ‘BodenBubbasGiggle – Ddim yn barnu, ond wyt ti wedi trio aromatherapi fel dull amgen i grio rheoledig?’  Opsiwn arall yw ysgrifennu colofn sneid am rieni eraill. * Yn cymeryd eiliad i adlewyrchu *

Casgliad

Rydw i wir yn gobeithio y gwnaethoch fwynhau’r trosolwg cryno hwn o sut i fagu eich plant yn unol â chanllawiau llym adrannau sylwadau.  Gall y byd ar-lein fod yn un dieflig ac, weithiau, yn gwbl ‘unhelpful’.  Os ydych chi’n ansicr os ydych chi’n gwneud gwaith da o rianta i’ch plant, yna byddwch yn siwr, rydych chi YN gwneud gwaith da.  Mae pryder yn un o’r pedwar piler o rianta da: Pryder, Euogrwydd, Gŵgl, Peppa.  Welai chi yn y blwch sylwadau!

Gan Sally White @wifeofawigwearer

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: