Beth i wisgo trwy hydref a gaeaf 2017 -18

 

Fel mam ac athrawes, 44 mlwydd oed, gyda phedwar o blant, nid ydw i’n gaeth i ffasiwn fel o’n i yn fy nauddegau ac yn f’arddegau. Nawr, mae’n annhebygol fy mod i’n gwisgo Wonderbra o dan grys fishnet neu wisgo fel Lady Miss Kier o Deee-lite, grŵp dawns y 90au, mewn gorliwiad o ffasiwn y 60au. Nawr, mae’n bwysicach bod fy nillad i yn fy siwtio i, yn gweddu fy ffordd o fyw a fy siâp ond, heb os nac onibai, mae nod fach i drendiau cyfredol yn bwysig hefyd. Enghraifft yw yr esgidiau di-gefn prynnais o Whistles yn ddiweddar: copi y stryd fawr o’r un fath o esgid gan Gucci sy wedi bod yn boblogaidd ers dros flwyddyn a sydd dal i barhau. Mae nhw’n hawdd i wisgo, wrth fynd â’r plant i’r ysgol neu i’r gwaith; yn fwy smart na thrainers ond yn ddigon anffurfiol i wisgo gyda jîns; yn gwbl addas i bob oedran ac yn ffasiynol dros ben. Does dim angen bod o dan 25, yn rhydd a heb gyfrifoldeb, i fod yn ffasiynol ac fe fydd y darn hwn yn edrych ar rai o’r trends ar gyfer yr hydref a’r gaeaf eleni sy’n hawdd i’w gwisgo, a hawdd i’w mabwysiadu.

COCH
Roedd coch ymhobman ar y catwalk ac mae’n liw sy’n gallu cael ei wisgo o’r pen i’r traed. Lliw cryf a bywiog, ychydig yn rhy feiddgar i rai, ond mae dal mor hawdd i fywiogi eich wardrob gyda thop coch, efallai, neu sgarff, bag neu esgid. Mae pob gwawr o goch yn grêt, o flwch post i fwrgwyn a marŵn ond mae rhaid cofio mai nid meddwl am goch secsi ydyn ni, ond yn hytrach am y coch soffistigedig.

 

Gliter!
Meddyliwch am beli disgo a phethau llachar. Diamante, sicwins arian, gliter a hyd yn oed ffasiwn y gofod. Eto, efallai ei bod hi’n anodd gwisgo bŵts blingy gwych Saint Laurent wrth fynd â’r plant i’r ysgol, ond hawdd iawn yw hi i ychwanegu ategolion bendigedig mewn ffyrdd mwy cyfrwys. Wrth gwrs, gyda phartïon Nadolig ar y gorwel, mae’n siwr bydd pawb yn dymuno cael ffrog ddisglair, newydd sbon.

 

 

.
Siwt trowsus
Bydd siwtiau trowsus cain gyda siacedi hir, cyfforddus yn boblogaidd dros ben, mewn printiau hiraethus, treftadaethol ac hydrefol fel siec Tywysog Cymru a twîd ond hefyd mewn lliw bloc. Nid siwt pwêr, cofiwch; rhywbeth mwy rhydd a llai ffurfiol.
70s
Meddyliwch am ddeunydd sy’n braf ei gyffwrdd fel swêd, melfed a chroen dafad; meddyliwch am frown, oren a gwyrdd; meddyliwch am flodau mawr a, fel ‘rydyn ni wedi trafod yn barod, disgo.

Siwmperi mawr wedi’i gwau.
Fe brynodd llawer ohonom siwmperi mawr wedi’i gwau llynedd, felly mae’n rhaid tynnu nhw mâs eto i wisgo gyda sgertiau midi. Gwisgo lan gyda esgidiau stiletto neu bŵts hir gyda sodlau uchel neu, gwisgo yn fwy anffurfiol gyda bŵts fflat a chadarn.

 

Cot trench.
Clasur bythol yw cot trench a does dim angen ei phrynu o Burberry iddi fod yn hynod o chic. Ychwanegia amryddawn i’r wardrob. Gallech ei wisgo gyda jîns ac esgidiau cynfas neu dros ffrog goctêl ac fe fydd y ddau yn edrych yn grêt.

Crysau T slogan
Mae rhain ymhobman eto. Gwisgwch am hwyl ond hefyd, efallai, i bwysleisio neges difrifol.

Glas
Lliw arall allweddol yn ystod yr hydref a’r gaeaf eleni yw glas, yn enwedig glas fel glas Wedgewood neu las y 40au.

Gwregys

Mae pwyslais mawr ar y wasg eleni gyda gwregys yn boblogaidd iawn gyda nifer o ddylunwyr, yn enwedig y rhai llydan. Gwisgwvh nhw yn dyn dros siwmperi a siacedi a chlymwch eich cot trench i greu siap benywaidd iawn.
.

Esgidiau

Bydd bŵts hir dros y pen-glin, a jyst o dan y pen-glin, yn ffasiynol dros ben eleni ond, yn ffasiynol hefyd bydd bŵts cowboi a bŵts fflat, gwrywaidd, tebyg i bŵts gwaith. Bydd esgidiau gyda thraed sgwâr yn y siopau a hefyd esgidiau glitsi, wedi’u haddurno, gyda sodlau uchel.

Lle i brynu:

Coch
Crys t coch Zara £12.99
Trowsus frill River Island £38
Ffrog goch midi Marks and Spencer Limited Edition £29.50
Bwts uchel coch Zara £59.99
Ffrog rib goch Next £32
Ffrog Marsisa o Boden £90
Bag Lyon coch Boden £98
Blazer a throwsus skinny Zara £99.99 a£59.99

Gliter
Bwts arian Zara £29.99
Crys t sequins mawr Top Shop £39
Ffrog sequins v neck Lipsy £75

Siwt trowsus
Siaced brest dwbwl Zara £69.99
Trowsus syth Zara £29.99
Siaced ‘tweed’ llwyd Next £45
Siaced werdd Zara £69.99
Trowsus gyda gwasg uchel Zara £29.99
Siaced Maroon Zara £69.99
Trowsus Marwn Zara £29.99

70au
Bag ‘tassles’ Next £35
Jumpsuit Ted Baker £190
Bwts du dros y penglin ASOS £44.99
Ffrog melfed gyda brodwaith Zara £39.99
Sgert wedi’i argraffu Zara £49.99
Top wedi’i argraffu Zara £29.99

Siwmperi mawr wedi’i gwau
Siwmper fawr dew ASOS 325
Sgert ‘midi’ A line M&S Collection £35

Cot trench
Trench Top Shop £75
Trench M&S Collection £79

Crysau t slogan
Crys T shirt Top Shop £16
Crys T Vote Top Shop £16
Femme Fatale Top Shop £23
Wanderlust Whistles £49
Graphic print tee & Other Stories £27

Prosecco o’r gloch Mam Cymru 23.

*Peidiwch anghofio bod gan Mam Cymru grysu t, siwmperi a babygrows unigryw yn y siop ar y blogzine! Nwyddau gyda slogans Cymraeg a Saesneg ac mae 10% o’r gwerthiant yn mynd i elsusen Ty Hafan

 

 

Glas
Blazer Limited Edition M & S £45
Siwmper fawr roll neck sweater £29.99
Clustlysau Top Shop £12.50

Gwregys
Zara Special Edition £25.99

Esgidiau

Bwts coch patent Zara £149
Bwts patent Top Shop £75
Bwts fflat Carvela £165
Esgidiau glas diamante River Island £48
Bwts lledr gyda pherlau ffug £79.99
Esgidiau fuchia £49.99

 

 

Breuddwydio:

Os oedd gen i lwyth o arian, dyma beth fyswn i’n eu prynnu:

Ganni Julliard mohair jumper 355

Chloe leather boots 790Isabel Mirant Luliana 720Valentino Garavani 1130StellaMcCartney Houndstooth wool 1075Dries Van Norten sequin embellished Gan Vicki Lewis ar gyfer Mam Cymru Awst 2017

One comment

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: