Heulwen ar wyliau!


Gyda dim ond ychydig dros fis ers i fi ac Ashleigh lansio Mam Cymru, rydw i’n teimlo’n euog am adael y cyfan i fynd ar wyliau, ond ‘dech chi’n gwybod be? Dwi angen gwyliau! Ryden ni i gyd angen brec! Yn fwy na hynny, mae amser teulu yn bwysicach nag unrhywbeth yn y pendraw, felly a bod yn onest, ddyliwn i ddim teimlo’n euog o gwbwl am fod yn ‘jyst’ Mam a gwraig!
Mae’r syniad am Mam Cymru wedi bod yn fy mhen i ers dros dwy flynedd, rydw i’n angerddol am y blogzine ac mae Mam Cymru wedi meddiannu fy mywyd i ers dros dau fis! Mae’r holl beth wedi bod yn wych, rydw i wedi mwynhau pob eiliad, hyd yn oed codi am 04:30 i gyfieithu erthyglau gan gyfrannwyr cyn paratoi Elsi i fynd i’r ysgol a mynd i’r swyddfa i wneud fy ngwaith ‘go iawn’!
Mae’r ymateb wedi bod yn syfrdannol! Wnes i erioed ddychmygu byddai dros 12,000 o bobl o bedwar ban byd yn glanio ar y blogzine o fewn y mis cyntaf, a bod Mamau o bob cwr o Gymru a thu hwnt yn ysgrifennu ac anfon erthyglau inni o’r diwrnod cyntaf! Mae Mam Cymru wedi mynd a fi ar siwnre gyffrous iawn yn barod, a megis dechrau ydy hyn! Mae gyda Ashleigh a fi syniadau a chynlluniau cyffrous iawn ar gyfer y dyfodol, felly gwyliwch y gofod!
Efallai eich bod chi’n gwybod eisioes, fy mod i’n rhedeg Mam Cymru ochr yn ochr â fy swydd fel Rheolwr Marchnata yn Atebol a fy ngwaith llaw-rydd fel Rheolwr Marchnata a Phrynnwr yn Siop y Pethe, ac rydw i hefyd yn ysgrifennu fy llyfr cyntaf ac yn amlwg yn Fam ac yn wraig! Mae wedi bod yn gyfnod cyffrous ond prysur tu hwnt, ac rydw i’n hen barod am frec – amseru gwael o bosibl, ond does yna byth amser ‘da’ i gymryd gwyliau!
Er mwyn cael brec go iawn ac i roi fy holl sylw i Elsi a Gareth, rydw i’n mynd i gael ‘detox digidol’ hefyd. Rydw i am ddiffodd y ffon symudol ac rydw i’n gadael y gluniadur adref. Rydw i’n rhedeg pedwar cyfrif Trydar a Facebook ac mae gen i bedwar cyfrif e bost i reoli, felly os na wnai ddiffodd y ffon, wnai ddim cael brec! Pan rydw i ar wyliau, rydw i ar wyliau!
Bydd Mam Cymru yn parhau! Mae Ashleigh wedi cael gwersi ar sut i uwchlwytho erthyglau ac rydw i wedi ysgrifennu a chyfieithu nifer o erthygau difyr i Ashleigh uwchlwyho tra byddai ar fy ngwyliau! Mae yna sawl Mam arall yn ysgriefnnu erthyglau inni ar hyn o bryd hefyd, felly bydd digon o gynnwys i gadw pawb yn hapus tra byddai’n gwersylla ar hyd a lled Ewrop! Croesi bysedd bydd Mabel y campervan yn gallu ymdopi â’r daith rydw i wedi ei threfnu, neu byddwn ni nol yn gynt na’r disgwyl ar gefn lori AA! Plis na!
Gobeithio gewch chi haf hollol wych! Dyma fi felly yn dweud hwyl fawr am gyfnod, er mwyn mynd ati i greu atgofion! Byddai’n siwr o rannu’r uchafbwyntiau a’r drama (dim gormod o ddrama gobeithio!) ar ol i fi ddychwelyd adref.
Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: