Llyfrau i blant a phobl ifanc – Haf 2017

Chwilio am lyfrau Cymraeg a dwyieithog i annog y plant i ddarllen dros yr haf? Dyma ein awgrymiadau ni!


Cipio’r Llyw gan Awen Schiavone – Y Lolfa – £6.99 (Cymraeg)
Nofel antur i bobl ifanc. Mae Hywel Dafydd, 15 oed, yn mynd ar ei fordaith gyntaf fel morwr. Daw yn gapten ar ei long ei hun gan fynd i drafferthion wrth gwrdd â môr-ladron. Mae’r stori’n mynd â ni i Sierra Leone ac ynysoedd Martinique a Barbados ymysg llefydd eraill. Nofel y bydd darllenwyr yn llwyr ymgolli ynddi.

 


Deg Tywysoges Fach – Atebol – £6.99 (Dwyieithog)
Addasiad dwyieithog o Ten Little Princesses gan Mared Llwyd. Stori fywiog ar fydr ac odl sy’n cynnig cyfle i gyfarfod â hoff gymeriadau o fyd chwedlau tylwyth teg, megis Eira Wen, Hugan Fach Goch ac eraill, ac i chwilio am bethau difyr ar bob tudalen. Llyfr lliwgar a deniadol fydd yn siwr o blesio’r rhai bach.


Cadi Dan y Dŵr gan Bethan Gwanas – Lolfa £5.99 (Cymraeg)
Dyma’r ail lyfr yng nghyfres Cadi gan yr awdures boblogaidd Bethan Gwanas. Yn y llyfr hon cawn ddilyn Cadi, ei mam a’i brawd, i lan y môr, lle mae Cadi’n tynnu’n groes i’w mam eto ac yn mynd i eistedd mewn pwll dŵr. Yn sydyn caiff ei thynnu i’r môr gan Mabli’r fôr-forwyn lle mae’n helpu i ddod o hyd i anrheg i’r brenin Neifion. Ond rhaid gwylio’r morgi mawr gwyn!


Pedair Cainc y Mabinogi gan Sian Lewis – Rily £6.99 (Cymraeg a Saesneg)
Y Mabinogi yw chwedlau hynaf ac enwocaf Cymru, a’r Pedair Cainc yw straeon craidd y chwedlau hyn. Er iddyn nhw gael eu hysgrifennu ar femrwn tua wyth canrif yn ôl, bu storïwyr yn eu hadrodd ar lafar sawl canrif cyn hynny. Mae’r chwedlau hyn wedi para cyhyd am eu bod yn dal i allu cydio yn y dychmyg â’u hud a lledrith, eu hantur, eu rhamant a’u rhyfeddodau unigryw.


Gwiwerod Gwirion Bost gan Manon Steffan Ros – Atebol £6.99 (Dwyieithog)
Addasiad Manon Steffan Ros o The Squirrels o Squabbled. Yn dilyn llwyddiant Y Llew Tu Mewn a Cefin y Coala Carcus, dyma’r trydydd llyfr yn y gyfres o lyfrau stori dwyieithog i blant dan 7 oed.
Yn y stori hon cawn hanes dwy wiwer sy’n caru bwyd! Mae’r ddwy yn cystadlu am wobr arbennig, sef cneuen ola’r tymor! Wrth i’r gneuen fownsio trwy’r goedwig, mae’r ddwy wiwer yn rasio ar ei hôl… nes bod y ddwy ar ymyl rhaeadr ddŵr anferthol. Yn y pen draw, maen nhw’n dysgu mai’r unig ffordd o gipio’r wobr ac achub eu hunain, yw cydweithio!


Alun yr Arth a’r Ddarig Goch gan Morgan Tomos – Lolfa £2.99 (Cymraeg)
Dyma gyrraedd carreg filltir trwy gyhoeddi’r 25ain llyfr yng Nghyfres Alun yr Arth i blant dan 7 oed. Mae Alun yn mynd ar gefn y ddraig fach goch ar daith o gwmpas Cymru ac mae’n gweld rhyfeddodau di-ri! Ond pam mae’r ddraig fach mor drist?
Cofwich anfon eich awgrymiadau am lyfrau da ac adoygiadau llyfrau atom! E bostiwch ni ar mam@mamcymru.wales neu anfonnwch luniau inni ar Trydar @mamicymru – mwynhewch y darllen!

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: