Jyglo ar y fferm!

Fy enw i yw Eirian Wyn, rwy’n 37 oed ac yn Fam i dri o blant; Glesni sy’n 10 oed, Ceri sy’n 8 oed, ac Aaron sy’n 5 oed. Ryden ni’n byw yn Dinas Mawddwy ar fferm deuluol y gwr, Aled.

Cefais fy magu ar fferm, rydw I wrth fy modd ar fferm ond mae gen I ddiddordeb arall hefyd, celf a dylunio, rhywbeth rwy’n ymddiddori ynddo ers oed ifanc iawn, oherwydd mae’n gyfle I fod yn greadigol a dianc I fyd bach fy hun – tu hwnt I’r defaid a’r wyn!
Yn 2007, pan o’n i’n trefnu fy mhriodas i, sylweddolais bod prinder gwahoddiadau a deunyddiau priodas yn y Gymraeg, ac felly es ati i sefydlu fy nghwmni fy hun – Cardiau Eirian Wyn. Yn wahanol I wragedd fferm yn yr hen ddyddiau, mae’r rhan wyaf o wragedd fferm ifanc yn gweithio, yn ogystal a helpu I redeg y fferm a magu’r plant, mae o’n dipyn o waith jyglo!
Y peth anoddaf i fi ydy amser wyna. Rydw I’n torchi’n llewys ac yn tynnu wyn ac yn helpu gymaint ac y gallai, ac mae’n rhaid I’r busnes cardiau ddod yn drydydd yn y rhestr tu ol I’r plant a’r wyn! Yn ffodus i fi mae fy nghwsmeriaid i yn deallt y sefyllfa, a gan mai’r cardiau a nwyddau priodas yw’r ochr prysuraf, mae’r ffaith bod cyplau yn trefnu misoedd o flaen llaw yn help mawr i fi!
Dwi’n teimlo’n ffodus iawn bod gen i gwmni sy’n gweithio o amgylch y plant a’r fferm. Mae lot o bobl yn meddwl mai’r dynion yw’r pennau busnes a’r entrepreneurs ar ffermydd, ond mae yna mwy a mwy o wragedd fferm yn sefydlu cwmniau eu hunain, yn enwedig tra mae’r plant yn ifanc.

Mae cael busnes arlein yn gret i fi, oherwydd rydw i’n gallu camu allan o’r stiwdio I fwydo’r defaid ac yna mynd nol mewn i ddylunio cyn casglu’r plant! Mae bywyd heddiw yn dipyn gwahanol i fywyd y wraig fferm draddodiadol, dydw i ddim yn cael llawer o amser i wneud jam a phobi cacennau, ond rydw i yn ddigon fodus i gael y cyfle i jyglo yr hyn dwi’n ei garu, a’r cyfan ar y buarth!

I ddysgu mwy am y cwmni ewch i wefan newydd y cwmni; www.eirianwyn.co.uk.

Gan Eirian Wyn

Leave a Reply

%d bloggers like this: