Enillydd Cystadleuaeth #MamSelfie

Yn ystod yr haf eleni bu nifer ohonnoch yn anfon lluniau i ni ar gyfer ein cystadleuaeth #MamSelfie – Y dasg yn syml oedd mynd ati i dynnu un hunlun teuluol am gyfle i ennil gwobr anhygoel – photoshoot teuluol gwerth £300 yn rhodd gan y Fam a’r ffotograffydd Hannah Edwards o’r cwmni www.hannahedwardsphotography.co.uk

Y selfie blesiodd Hannah oedd y llun uchod a anfonnwyd i mewn gan Betsan Wyn Morris – llun hapus a naturiol! Llongyfarchiadau mawr i ti Betsan a mwynhewch y shoot! Cofiwch anfon rhai o’r lluniau draw atom inni gael eu rhannu gyda’r darllenwyr! Joiwch a gwenwch!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: