Mam o Fangor yn diolch i’r rhai achubodd bywyd ei merch

Pam bod seicolegydd clinigol i blant ag anabledd dysgu ac awtistiaeth, mam i bedwar, Cynghorydd Sir a lladmerydd dros y Gymraeg yn codi arian at Sefydliad Ymchwil Llid yr Ymennydd? Oherwydd ei bod am ddiolch i’r unigolion hynny achubodd fywyd ei merch o’r cyflwr, pan yn 16 oed.

Rhedeg y Great North Run yn Newcastle wnaeth Elin Walker Jones o Fangor dros y Sul (10 Medi 2017) er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r cyflwr difrifol llid yr ymennydd, yn arbennig ym mywydau pobl ifanc. Ac mae wythnos 18 Medi 2017 yn wythnos Ymwybyddiaeth Llid yr Ymennydd.

Meddai’r Cynghorydd Sir, sy’n cynrychioli trigolion Glyder, Bangor ar Gyngor Gwynedd;

“Feddylion ni erioed y byddai ein merch fywiog, iach ni yn cael ei tharo gan y cyflwr, ond dyna’n union ddigwyddodd iddi, pan yn 16 oed,”

“Diolch i dduw, mae Llio wedi dod dros y cyflwr yn llwyr, a hithau bellach yn 23 oed, yn gweithio yn Ysgol Pendalar, Caernarfon ac yn mwynhau bywyd.

“Dyma gyfle felly, dros y Sul i mi redeg y Great North Run, sef hanner marathon gan godi arian at Sefydliad Ymchwil Llid yr Ymennydd a thalu gwrogaeth i staff ac arbenigwyr meddygol yn Ysbyty Gwynedd am achub bywyd fy merch i.

“Gan bod ein plant ni yn tyfu i fod yn oedolion ifanc, a mod i’n Gynghorydd ym Mangor lle mae nifer fawr o fyfyrwyr yn cychwyn ar gyrsiau coleg a gadael cartref am y tro cyntaf, roeddwn i hefyd yn awyddus i godi ymwybyddiaeth o’r cyflwr. 

“Nid dim ond cyflwr sy’n taro plant bach ydi llid yr ymennydd, mae’n taro pobl ifanc, ac mae angen iddynt fod yn ymwybodol o’r afiechyd, cadw golwg ar ei gilydd a chwilio am gymorth meddygol, yn syth, os ydyn nhw’n teimlo’n anhwylus. Mae’r symptomau ar y cychwyn yn edrych fel ffliw. A’r gwir creulon yw y gall unigolion farw o fewn oriau os nad ydyn nhw’n cael triniaeth brys,” eglura Elin.

Un o’r rhesymau y penderfynodd Elin fentro i fyd yr hanner marathon, oedd oherwydd iddi ddechrau rhedeg i gadw’n heini fel un o drefnwyr y parkrun ym Mangor. Dyma’r parkrun cyntaf i’w drefnu yng ngogledd Cymru nôl yn 2014 ac mae’r daith wythnosol o gwmpas  Castell Penrhyn yn ddigwyddiad sefydlog, erbyn hyn, yng nghalendr rhedwyr Bangor.

“A hithau’n wythnos ymwybyddiaeth Llid yr Ymennydd o’r 18 i’r 24 Medi, gobeithio y gall pawb gofio bod angen bod yn wyliadwrus o’r cyflwr creulon yma sy’n taro mor ddisymwth,” eglura Elin Walkes Jones.

I gefnogi achos Elin i godi arian tuag at Sefydliad Ymchwil Llid yr Ymennydd, mae hi’n derbyn cyfraniadau bach neu fawr trwy ei thudalen justgiving: https://www.justgiving.com/fundraising/elin-walker-jones

Diolch i Ffion Clwyd Edwards am anfon yr erthygl hon i ni.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: