Goroesi Gwersi Nofio i Fabanod!

Cawodydd oer! Babi’n sgrechian, llawr teils oer a gwlyb! Ydw, rydw i wedi penderfynnu mynd ag Ava, fy mabi cyntaf, am wersi nofio! Dydy’r profiad ddim yn wael i gyd! Dwi’n addo!

Roedd Ava yn 7 mis oed, pan benderfynnais i ei bod hi’n syniad da i fynd â hi i’r gwersi nofio ar gyfer babanod. Wnes i ddarllen rhywle bod cyflwyno’r babi i’r dwr a sgiliau nofio mor gynnar a phosibl, yn syniad da! Wnes i arwyddo lan i gwrs chwech wythnos, co ni off! O’n i erioed wedi bod ag Ava i nofio ar fy mhen fy hun o’r blaen, ro’n i’n disgwyl mlaen i brofiad newydd ac arbennig gyda hi, ac i gwrdd mamau eraill.

O’n i wir ddim wedi ystyried sut mae’r holl beth yn gweithio, camgymeriad!!!! BIG TIME! Sut yn y byd o’n i fod i newid y babi a newid fy hunan? Ble rydw i fod i roi Ava pan ‘dwi’n newid? Un her ar ol y llall, ag o’n i ddim hyd yn oed yn y dwr eto! Ro’n i’n llawn edmygedd i’r mamau eraill oedd yn delio gyda’r sefyllfa yn llawer gwell na fi! Wnes i ddysgu’n sydyn, bod angen paratoi! Doedd dim lle ar gyfer camgymeriadau!

Wei colli fy HOLL urddas a doethineb tra’n newid y ddwy ohonom, roedd hi’n amser mynd i nofio. Yn ffodus, cawsom ein croesawu gan y wên mwyaf hyfryd, menyw oedd yn gwybod yn union beth oedd hi’n gwneud, ac wrth inni gamu i mewn i’r pwll am y tro cyntaf, roedd y ddwy ohonom wedi ymlacio’n llwyr. Roedd e werth yr holl helynt!

Cawsom brofiadau hollol wych, a dim ond y wers gyntaf oedd hon! Dwi’n siwr ein bod ni’n dwy wedi gwenu, mwy neu lai, trwy’r sesiwn 25 munud o hyd. ‘Dwi’n nodi ‘mwy neu lai’, oherwydd bu bron i fi foddi Ava ar un pwynt, ‘dwi’n amau nad ydy hi wedi maddau’n llwyr i fi am hynny eto!

SUT I OROESI’R GWERSI NOFIO?!

  1. Sicrhewch eich bod chi a’r babi yn gwisgo dillad nofio o dan eich dillad, hynny yw newid cyn i chi adael y tŷ (llawer haws a bydd yn osgoi i chi golli eich urddas, fel wnes i!)
  2. Ewch a mat newid gyda chi (does dim digon ar gael ymhob pwll nofio cyhoeddus)
  3. Ewch a digon o dowelion a dillad sbar
  4. Cofiwch cewyn nofio’r babi
  5. Ewch a dillad llac sy’n sydyn i roi ymlaen ar ddiwedd y wers. (siwt gysgu i’r babi a throwsus loncio neu leggings i chi…a top wrth gwrs!)
  6. Ewch a’r sedd car i mewn gyda chi, mae’n ddefnyddiol fel lle diogel i osod y babi, tra byddwch chi’n newid
  7. Ewch a photel o laeth gyda chi (bydd y babi’n llwgu ac yn flinedig ar ol y wers)
  8. Joiwch, joiwch, joiwch! Peidiwch a gadael i her yr ystafell newid eich atal chi rhag mynd i nofio! Mae e werth e, fi’n addo!

Gan Lowri Sion

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: