Bynting Sbwci Calan Gaeaf!

Bynting Sbwci Calan Gaeaf.

Allwch chi gredu bod cardiau nadolig allan yn y siopau yn barod? Be sy’n mynd ‘mlaen ‘ma?!

Un peth ar y tro bobol. Gadewch i ni ddathlu Calan Gaeaf gyntaf ie, sef dechrau y Gaeaf (hwre?!) Dyma syniad creadigol i gadw’r plant yn ddifyr yn ystod yr wythnosau nesaf, wrth i’r dyddiau fynd yn fyr a thywyll (bw hw hw!)

Yn syml iawn, gweithgaredd creu bunting ‘cymeriadau dychrynllyd’ ydy hwn, yn seiliedig ar hen chwedl dychrynllyd am gymeriad o’r enw Yr Hwch Ddu Gwta. Yn ol y chwedl, roedd ysbryd dychrynllyd o’r enw Yr Hwch Ddu Gwta yn bodoli mewn ffurf hwch ddu heb gynffon. Roedd yn crwydro’r wlad gyda dynes heb ben. Mae’n debyg bod y chwedl hon wedi goroesi oherwydd rhieni oedd yn awyddus i’w plant ddychwelyd adref ar nosweithiau oer a thywyll!

Dyma rigwm am yr hyn fyddai’n digwydd i’r plentyn olaf allan yng nghanol y nos:

Adref, adref, am y cyntaf’, Hwch ddu gwta a gipio’r ola’.

Cyn cychwyn gwneud y bynting, holwch i’r plant ddychmygu beth fyddai’r Hwch Ddu Gwta yn edrych fel, cyn gofyn i’r plant dynnu llun ohonni fel YSBRYDoliaeth (!) ar gyfer y bunting.

Beth sydd angen?

Afalau

Papur neu gardfwrdd

Siswrn

Glud

Cortyn / llinyn

Paent a phinau ffelt, crayonau a phensiliau lliwio.

Cam 1 – Torrwch gwpwl o afalu yn eu hanner, dyma fydd eich stamp!

Cam 2 – Paentiwch eich stamp mewn unrhyw liw/ cyfuniad o liwiau (dyma fydd corff neu ben eich creadur)

Cam 3 – Stampiwch 10-20 creadur ar y cardfwrdd / papur

Cam 4 – Tra’n aros i’r stampiau sychu, torrwch siapiau allan o bapur i greu llygaid, ceg, breichiau, gwallt ac unrhywbeth arall fyddai gan eich creadur!

Cam 5 – Pan fydd popeth wedi sychu, torrwch siapiau’r afal allan o’r papur. 

Cam 6 – Gludwch y siapiau (nodweddion) ar eich corff afal, neu opsiwn arall yw tynnu llun o nodweddion unigryw eich creadur gyda phensil/ binau ffelt.

Cam 7 – Gwnewch dau dwll bach (gofynnwch i oedolyn wneud hyn) yn agor i ymyl uchaf eich creadur ac yn agor i’r ddwy ochr.

Cam 8 – Rhowch y llinyn sydd gennych mewn trwy un twll ac allan o’r llall a’r bob un o’ch creaduriaid i greu eich bunting unigryw ar gyfer Calan Gaeaf.

Yn olaf, sicrhewch bod digon o siocled poeth a marshmallows wrth lawr i roi gwen ar wyneb y plant (a chi) tra byddwch chi’n creu! Mwynhewch!

Gan Elin Crowley www.elinvaughancrowley.com

*CYSTADLEUAETH #MamSbwci- MAM CYMRU!

Am gyfle i ennill gwobr dychrynllyd o dda – gwerth £25, anfonwch lun atom o’r teulu neu eich plentyn, mewn gwisg ffansi calan gaeaf! Bydd y llun mwyaf dychrynllyd yn ennill! Defnyddiwch yr hashnod #MamSbwci ac e bostiwch y lluniau i mam@mamcymru.wales neu i’n cyfrif Trydar @mamicymru neu cyfrif Facebook Mam Cymru. Pob lwc a byddwch sbwci!!!! 

 

 

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: