Wythnos Codi Ymwybyddiaeth o Golli Babi

Hydref 9fed – 15fed yw’r wythnos flynyddol i godi ymwybyddiaeth o golli babi. Yn ystod yr wythnos, mae rhieni, teuluoedd a ffrindiau yn dod at ei gilydd i goffau eu babanod, gan wybod bod teuluoedd ymhob cornel o’r byd yn gwneud yr un peth. Mae’r wythnos hefyd yn gyfle i deuluoedd siarad a chodi ymwybyddiaeth o’r sefyllfa druenus hon sy’n wynebu gymaint o rieni – mae’n siwr bod pob un ohonom yn adnabod rhywun sydd wedi mynd trwy hyn.

Ar y 15fed o Hydref am 7yh, bydd nifer o’r rhieni hyn a’i teuluoedd a’i ffrindiau, yn ogystal â miloedd o bobl eraill ar hyd a lled y byd yn cymryd rhan yn yr Wave of Light, ble byddant yn cynnu cannwyll i gofio’r babanod fu farw yn ystod beichiogrwydd, yn ystod yr enedigaeth neu’n fuan iawn ar ol cael eu geni. Bydd y canhwyllau’n llosgi am oleiaf awr, er mwyn coffau’r amser byr iawn pan fu’r babi’n goleuo bywydau’r rheini.

Yr elusen Sands UK sy’n cydlynnu’r wythnos a’r digwyddiadau yma ym Mhrydain, ac eleni, maent yn annog pawb i rannu lluniau o’i canhwyllau ar Facebook, Trydar ac Intagram gyda’r hashnod #WaveOfLight.

Am wybodaeth bellach a chyngor ewch i wefan www.uk-sands.org neu ffoniwch y llinnell gymorth 0808 164 3332.

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: