Llyfrau Plant – Nadolig 2017!

Does dim dianc rhag y ffaith bod y Nadolig ar y ffordd! O fewn dim, byddwn ni’n heidio i’r atig i nôl yr addurniadau a’r goleuadau ac yn hongian y calendr adfent – mae’r ‘countdown’ ar gyfer y diwrnod mawr wedi dechrau, ac mae’n rhaid i ni o leiaf ddechrau meddwl am siopa Nadolig… Sori!

I fi, does dim anrheg gwell i’w roi i blentyn na llyfr. Wir yr. Pam? Oherwydd mae’n anrheg sy’n difyrru, yn ysbrydoli, yn agor y drws i fyd dychymyg, yn annog sgwrs, yn annog cyd-ddarllen, mae’n datblygu sgiliau, ac os nad yw’r rhain yn ddigon o resymau i roi llyfrau ar ben eich rhestr siopa, cofiwch bod llyfrau hefyd yn fforddadwy ac nad ydyn nhw’n gwneud llanast!

Er mwyn eich helpu chi i ddewis pa lyfrau i’w rhoi yn yr hosan eleni, mae Mam Cymru wedi llunio’r rhestr isod sy’n cynnwys y llyfrau diweddaraf gan gyhoeddwyr ac awduron Cymru.

Llyfrau Canolfan Peniarth

Llyfr Sychu’n Sych Cyw£7.99 (Addas i blant 3+)

20 o ddarluniau lliwgar y gellir eu sychu’n lân a’u defnyddio dro ar ôl tro.  Gafaelwch mewn pin ysgrifennu a dewch i gwblhau’r gweithgareddau hwyliog yng nghwmni Cyw a’i ffrindiau!

Dysgu gyda Cyw. £9.99 (Addas i blant 3+)

Llyfryn yn llawn gweithgareddau yng nghwmni Cyw a’i ffrindiau.  40 o weithgareddau lliwgar er mwyn ymarfer amrywiaeth o sgiliau. Addas ar gyfer y cartref a’r ysgol.

Matiau Clai Cyw. £14.99 (Addas i blant 3+)

Cyfres o 40 o fatiau sy’n rhoi’r cyfle i’ch plentyn ddefnyddio clai mewn ffordd hwyliog a chreadigol.  Dewch i roi olwynion ar y beic a rhubanau ar y barcutiaid, gwnewch batrymau ar y cregyn a’r tonnau a llawer mwy!

Llyfrau Atebol

Nadolig Cwtshlyd Douglas gan Mared Llwyd. £5.99                          (Addas i blant 3 i 7 oed)

Y llyfr stori dwyieithog diweddaraf mewn cyfres o addasiadau o gyfres Hugless Douglas gan David Melling. Yn y stori ddoniol hon mae Douglas yn ceisio dod o hyd i’r goeden Nadolig berffaith.

Byd y Goeden Ffwrdd â Ni! Yng Nghastell Sion Corn gan Manon Steffan Ros. £5.99 (Addas i blant 6+)

Llyfr sy’n rhan o’r gyfres newydd Byd y Goeden Ffwrdd â Ni! – Addasiad Manon Steffan Ros o’r gyfres boblogaidd The Magical Faraway Tree gan Enid Blyton.

Gwiwerod Gwirion Bost gan Manon Steffan Ros. £6.99                    (Addas i blant 3 i 7 oed)

Llyfr stori dwyieithog gydag arlunwaith trawiadol. Stori ddoniol ac anturus am ddwy wiwer ddrygionus, sy’n dysgu’n sydyn mai rhannu a gwaith tîm yw’r ffordd orau i lwyddo.

Llyfrau Rily

Lego Ninjago – Y Siarcod – £4.99 (Addas i blant 6 +)

Y trydydd teitl mewn cyfres newydd o lyfrau LEGO clawr caled. Mae LEGO a nifer o’r ymladdwyr Ninja yn ffefrynnau gan blant, a dyma stori antur sy’n dod â’r cymeriadau’n fyw.

Ting a Ling Nadolig gan Catrin Lewis  – £5.99 (Addas i blant 0 i 7)

Llyfr sy’n cynnig cyfle i blant ddarganfod rhai o seiniau a delweddau unigryw y Nadolig. Gwasgwch y botwm i glywed y caneuon; Ting a Ling, O Goeden Hardd, Mae Santa Clos yn Dod, Dawel Nos, Sion Corn Ydw i a Dymunwn Nadolig Llawen.

Nadolig Y Bwsi Beryglus gan Gareth F Williams – £4.99                       (Addas i blant 7 – 11oed)

Y pumed teitl yn y gyfres ddoniol am Twffyn y pwsi beryglus! Yn y stori hon mae pwsi’n profi Nadolig llawn helynt ac antur wrth geisio dangos i bawb ei bod hi’n seren ddisglair!

Llyfrau’r Dref Wen

Pengwin yr Eira – £5.99 (Addas i blant 3 – 7 oed)

Stori hyfryd ac annwyl am bengwin bach sy’n mynd am antur i weld yr iâ, y môr a’r eira. Mae’n cwrdd â sawl teulu ar hyd y ffordd ac yn gweld eisiau ei deulu ei hun.

Carw Nadolig Olwen – £5.99 (Addas i blant 3 – 7 oed)

Stori hyfryd am antur un ferch fach a charw coll yn yr eira ar Noswyl Nadolig.

Morfil y Storm gan Benji Davies – £5.99 (Addas i blant 3 i 7 oed)

Wedi i Noi gadw morfil bach yn y bath yn gyfrinachol, mae’n dysgu bod yn rhaid rhyddhau ei ffrind yn ôl i’r môr. Stori dyner a theimladwy am garu rhywbeth a dysgu pryd i ollwng gafael.

Llyfrau Y Lolfa

Mwyaren a’r Lleidr a Rhoswen a’r Eira gan Nia Gruffydd. £3.99 yr un (Addas i blant 3 – 7 oed)

Dau lyfr newydd mewn cyfres gyffrous am dylwyth teg hoffus a hwyliog sy’n ein dysgu i ofalu am ein byd, pwysigrwydd ffrindiau a helpu ein gilydd.

Merch y Mêl gan Caryl Lewis a Valeriane Leblond. £5.99                    (Addas i blant 5 i 7 oed)

Cyfrol hardd arall gan Caryl Lewis a Valériane Leblond, yn dilyn llwyddiant Sgleinio’r Lleuad a gyrhaeddodd restr fer Gwobr Tir na n-Og 2015. Caiff Elsi ei gadael ar stepen drws ei mam-gu. Mae Elsi mor dawel â’r eira nes i Mam-gu ddangos cyfrinach iddi ar waelod yr ardd…

Dyna i chi 15 llyfr Cymraeg a dwyieithog newydd sy’n rhaid eu ystyried ar gyfer eich hosanau Nadolig eleni! Cofiwch anfon eich adolygiadau o’r llyfrau uchod er mwyn inni eu rhannu yma ar blogzine Mam Cymru!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: