Anrhegion Nadolig i Ddynion!

Un penbleth flynyddol sy’n fy wynebu i amser Nadolig yw beth yn y byd i brynnu i Dad ac i Gareth y gwr?! Mae dewis anrhegion i’r dynion yn fy mywyd i bob amser yn anodd, a ‘dwi wedi diflasu prynnu sannau a siocledi (ac mae nhw wedi diflasu eu derbyn nhw mae’n siwr!). Er mwyn gwneud bywyd yn haws i fi, ac i chi, rydw i wedi cysylltu â phedwar cwmni Cymraeg er mwyn casglu syniadau a chreu rhestr fer o anrhegion hyfryd a phoblogaidd i ddynion, a’r cyfan wedi eu creu yma yng Nghymru hefyd!

ADRA

Sefydlwyd y siop hyfryd hon gan Angharad Gwyn, sy’n Fam i ddau o blant. Mae’r siop newydd wedi ei lleoli ym mharc Glynllifon yn ardal Caernarfon, ac er mwyn dathlu pen-blwydd y cwmni yn 10 oed eleni, mae Angharad newydd lansio gwefan newydd sbon!

Addurn Nadolig Llawen Taid – £4.95

Addurn serameg gwyn siap seren wedi’i ddylunio a’i argraffu yng Nghymru yn arbennig i Adra. Hefyd ar gael i Dad a Tadcu.

 ‘Siwmper’ Nadolig – £25

Ychydig o hwyl ar gyfer yr Wyl! Crys chwys Nadoligaidd, addas i ddynion a merched. Dyluniwyd ac argraffwyd yng Nghymru yn arbennig i Adra.

Bag ymolchi Dad Cwl Dwd – £12

Bag ymolchi cynfas du gydag ysgrifen arian. Dyluniwyd ac argraffwyd yng Nghymru yn arbennig i Adra.

SELD

Sefydlwyd Seld gan y cynllunydd mewnol Ann Hughes ac mae ei merch Seren bellach yn bartner yn y busnes. Mae’r siop chwaethus hon wedi ei lleoli yn Aberaeron, ac maent yn arbenigo mewn nwyddau i’r cartref, gemwaith ac anrhegion.

Teis gwlan Cymreig – £21

Teis gwlan llyfn a moethus wedi eu creu o wlan Cymreig, ac mewn casgliad o liwiau hyfryd. Wedi ei dylunio a’i creu gyda llaw yma yng Nghymru.

Farmer’s Eau de toilette – £42

Mae’r Eau de toilette hwn wedi ei ysbrydoli gan leoliad y gwneuthurwyr yn Lavendar Farm, sydd ar safle 1100 troedfedd o uchder yng nghanol mynyddoedd canolbarth Cymru. Mae’r arogl yn ein hatgoffa ni o fore dioglyd a nosweithiau hir yn syllu ar y sêr.

Sgarff Seld 03 – £55

Mae gan Seld gasgliad ecscliwsif o nwyddau wedi eu creu 100% o wlan Cymreig, sy’n cynnwys cyfuniad o ddulliau traddodiadol gyda dyluniad modern. Mae’r sgarffiau yn llyfn a chyfoes, ac ar gael mewn cyfuniad o liwiau.

SIOP Y PETHE

Siop Gymraeg Cyntaf Cymru sy’n dathlu 50 mlynnedd yn 2018! Wedi i ddau Dad lleol brynnu ac ail wampio’r siop yn 2016, mae’r siop bellach yn gwerthu crefftau o Gymru ochr yn ochr â llyfrau, cylchgronnau a chrynno ddisgiau.

Ffram Tîm Rygbi Cymru – £42

Anrheg gwych ar gyfer pob ffan rygbi, wedi ei greu a’i ddylunio gan ddwy Fam o ardal Caerdydd. Mae’r fframiau yma’n gallu cael eu personoli ac mae modd creu fframiau teulu hefyd.

Bocs Barf Bach – £12.99

Bocs Anrheg ar gyfer dynion gyda barf gan Gruff Beard. Mae’r bocs yn cynnwys olew ac eli i’r barf ac yn hogleuo’n hyfryd! (Anrheg gwych ar gyfer Sion Corn ei hun!)

Clustog Dad – £30

Clustog wedi ei greu wrth ailgylchu carthenni a blanedi Cymraeg, ac wedi’i ddylunio gan Fam o Geredigion. Mae’r clustogau ar gael i’w personoli ac mae modd dewis eich hoff liwiau.

Llyfr Cerddi’r Sêr gan Rhys Meirion – £9.95

Rhys Meirion sy’n cyflwyno hoff gerddi Cymry adnabyddus ac sy’n rhannu ambell stori am eu perthynas a’r cerddi hynny.

SILIBILI

Siop arlein yw Silibili ac wedi ei sefydlu gan Mererid Wigley yng Nghaerdydd yn 2008. Mae’r cwmni’n arbenigo mewn creu dillad a nwyddau slogan i blant, ond eleni mae’r cwmni wedi datblygu casgliad o siwmperi Nadolig i’r teulu cyfan!

Siwmper Nadolig Llawen i Ddynion – £28

Mae’r siwmper hon yn addas i ddynion a menywod ac ar gael mewn maint S, M, L ac XL. Mae casgliad cyfatebol ar gael ar gyfer plant a babnod hefyd!

Does dim dwywaith bod creu’r rhestr yma wedi fy helpu i ddewis anrhegion i’r dynion yn fy mywyd i! Dau arall wedi diflannu oddiar fy rhestr i …ond bydd rhaid aros nes bore Nadolig i weld pa anrhegion rydw i wedi prynnu!! Mwynhewch y siopa!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: