Ryseit i gynhesu’r teulu gan @ceginsian

Dyma ryseit hyfryd arall gan @ceginsian – mae’n berffaith ar gyfer y tywydd oer yma! Wyddoch chi beth? Ryden ni wedi coginio hwn heno ac mae’n flasus tu hwnt ac mae’r plant wedi bwyta bob tamaid (hwre!) Perffaith ar gyfer diwrnod Nadolig hefyd!

Dewch i gynhesu

Mae ‘na rywbeth am datws ‘di rhostio sy’n tanio emosiynau cryf ynof i. Maen nhw’n f’atgoffa o giniawau dydd Sul fy mhlentyndod, y Nadolig, a fy mam. Doeddwn i ddim yn synnu, felly, fod llun syml o datws ‘di rhostio ar @ceginsian wedi ennyn mwy o ymateb oddi wrth fy nheulu nag unrhyw bost arall gen i. ‘Moyn’ dywedodd fy merch @gwenireeves;  ‘moyn wir’ oedd cri ei ffrind @Ifs010 cyn i @Catrineurwen ddweud ‘a fi moyn’. Sdim ar ôl bois – maen nhw i gyd wedi mynd!

Gai ddweud un neu ddau o bethau fan hyn? Peidiwch â chael eich dallu gan yr holl wahanol fathau o datws sydd ar werth yn y siopau. Oes, mae’n debyg bod yna rai mathau o datws sy’n well ar gyfer eu rhostio nac eraill, ond y gwir amdani ydy y gallwch rostio unrhyw fath sydd yn digwydd bod gennych chi. Neithiwr, defnyddiais i becyn o datws a oedd yn cael eu marchnata ar gyfer tatws yn eu crwyn a oedd digwydd bod yn yr oergell. Maen nhw’n rhad iawn ar y funud – ryw 60c ceiniog dalais i dwi’n meddwl am 2kg. Yr ail beth hoffwn ddweud yw bod plicio’ch tatws yn fater o raid os ydych am eu rhostio. Chewch chi ddim o’r un ansawdd hyfryd-foethus os gadewch chi’r croen arnynt.

Doeddwn i heb drafferthu eu coginio ers tro, (ac mae e’n dipyn o drafferth, waeth i ni gyfaddef hynny ddim), ond neithiwr, ar nos Lun arbennig o oer ym mis Tachwedd daeth yr ysfa drosof i’w paratoi i fynd efo caserôl cyw, llysiau gwraidd a puy lentils. Mae’n well gen i goginio rhai bach, crimp sydd wedi’u berwi’n gyntaf am 5 munud cyn ysgeintio digon o halen drostynt ac olew olewydd a’u rhostio yn y popty poethaf am o leiaf awr gydag ambell ewin o arlleg yn gwmni iddynt.  Cefais datws ‘di rhostio ar eu gorau gyda chaserôl-a ysbrydolwyd gan un o’r pecynnau yna o lysiau gwneud stiw a gewch chi mewn archfarchnadoedd.

Does dim llawer mwy i’w ychwnaegu a dweud y gwir dim ond fod y pryd wedi gwneud i mi sylweddoli y dylwn fwyta llysiau gwraidd cynhenid yn amlach am fod eu blas syml o’r ddaear ar ôl coginio araf mewn popty isel am oriau maeth yn ddiguro. Gwnes i ffrïo nionyn a garlleg mewn olew am 5 munud cyn ychwanegu’r llysiau gwraidd (moron, erfyn, pannas) a’u chwysu yn y sosban am ychydig. Yna ychwanegais y lentils a digon o stoc i orchuddio popeth. Defnyddiais stoc cyw iâr, ac ychwanegu brest cyw iâr i botsio yn yr hylif; ond gallech ddefnyddio stoc llysieuol a rhagor o lentils am ddewis gwbl lysieuol. Mae hwn yn gaserôl sydd hefyd yn gawl, ac mae chwarter peint o hufen dwbl wedi ei ychwanegu cyn gweini’n ychwanegu cyfoeth a thrwch at yr hylif. Gweinwch gyda’r tatws ‘di rhostio a bara garlleg.

Diolch i @ceginsian am ryseit hyfryd arall! Os oes ganddoch chi ryseit neu ffefrynnau teuluol, anfonnwch nhw draw aton ni i mam@mamcymru.wales a cofiwch rannu eich lluniau gyda ni ar ein tudalen Facebook a @mamicymru ar Trydar!

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: