Potas Draenog Môr a Thamarind @CeginSian

Wrth i chi baratoi’r ornest flynyddol o gwblhau’r siopa bwyd ar gyfer y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, efallai byddwch chi’n awyddus i ychwanegu’r cynhwysion isod i’r rhestr? Diolch i @CeginSian am anfon y rysait blasus hwn i mewn, byddwn ni bendant yn coginio hwn dros yr wythnosau nesaf, mae’n syml, yn flasus a iachus!

Potas Draenog môr a thamarind

Cynhwysion:

2 ddraenogyn môr

3 llwy ford olew

1 llwy de tamarind

1 llwy de turmeric

¼ llwy de powdr chilli

6 gewin o arlleg wedi’u malu’n fân

200ml o ddŵr

1 lemon wedi’i haneru

persli

shibwns

Clywais stori reit erchyll am bysgod yn ddiweddar a wnaeth wneud iddyn nhw droi arna’i am ychydig, ond rwy’n falch o ddweud fod yr awydd am eu cnawd gwyn-feddal a chynildeb eu blas wedi dychwelyd.

Prynwch y rhai mwyaf ffres gallwch gael gafael arnynt, ac at ddibenion y rysáit hwn dadberfeddwch y pysgodyn a thynnu’r pen, ond gadewch y cynffonau a gweddill y pysgodyn yn gyfan. Y syniad yw creu hylif blasus i’r pysgodyn botsio’n araf ynddo mewn popty tymheredd isel (140 gradd) am ryw awr nes bod y cnawd yn syrthio oddi ar yr esgyrn.

Dewiswch sosban jogel o seis a thwymwch yr olew gyda’r sbeisys a’r garlleg; ychwanegwch y tamarind a’r dŵr a dewch ag e i fudferwi cyn gosod y pysgod yn yr hylif â’r haneri lemon a’i roi mewn popty gwres isel.

Soniodd rhywun wrtha i unwaith fod bodolaeth esgyrn mewn pysgod yn ddigon o reswm i beidio â chredu mewn Duw, hynny yw nad oes unrhyw ddiben iddyn nhw o gwbl ond i blagio cegau’r sawl sy’n eu bwyta’n ddamweiniol. Wel mae ‘na ddiben i’r esgyrn yn y rysáit hon – maen nhw’n ychwanegu dyfnder cynnil at flas y stoc. Ymhellach ar noswyl gŵyl geni pysgotwyr dynion caiff yr anghredinwyr hynny beth help llaw, gan y byddwch wedi gwahanu’r cnawd o’r esgyrn a thywallt yr hylif drwy ridyll dros ben y pysgod gwyn-felys. Addurnwch â phersli a shibwns a’i weini â reis gwyn.

Mwynhewch symlder y blas cyn neu ar ôl gloddesta un ai ar noswyl Nadolig neu ar ddydd Calan â chithau’n smyg iawn o wybod bod tamarind yn llesol i’r system dreulio.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb oddi wrth @ceginsian

Hoffai Mam Cymru ddiolch i @CeginSian am rysait hyfryd arall. Cofiwch bod croeso i chi ranu eich ryseitiau chi gyda ni hefyd, ebostiwch nhw i mam@mamcymru.wales. 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: