Nadolig Llawen gan Mam Cymru

Gyda dim ond ‘6 cysgu’ nes bydd y dyn mawr barfog yn glanio yma yn #MamCymruHQ (gobeithio, achos ryden ni wedi bod yn dda IAWN eleni!), dyma ni yn ffarwelio gyda chi am eleni! Mae’n amser diffodd y gluniadur a mynd ati i gwblhau’r siopa bwyd ac estyn am y papur lapio a’r prosecco a mynd ati i greu atgofion gyda’n teulu a’n ffrindiau!

Cyn rhoi’r ‘out of office’ ymlaen, hoffem gymryd y cyfle i ddiolch i BAWB am yr holl gefnogaeth ers inni lansio Mam Cymru nol yn Gorffennaf eleni. Mae’n anhygoel meddwl bod dros 30,000 o ymwelwyr unigol o bedwar ban byd wedi galw draw i’r blog yn ystod y 5 mis dwytha’, a bod 108 o erthyglau dwyieithog wedi’i ysgrifennu a’u rhannu!

Diolch o waelod calon i bob un Mam a Thad sydd wedi bod mor awyddus ac mor barod i rannu eu straeon, eu profiadau a’i cyngor gyda ni eleni, rydech chi i gyd yn wych! Edrychwn ymlaen i ddychwelyd gyda mwy o gynnwys difyr, defnyddiol a doniol yn y flwyddyn newydd, ac mae cynlluniau pellach ar droed ar gyfer 2018 hefyd, felly gwyliwch y gofod!

Nadolig Llawen llawn prosecco ac atgofion melys i chi gyd!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: