Ymateb gwych i Ymgyrch #YearOfTheSmear Mam Cymru

Mae wythnos yr 22ain o Ionawr yn wythnos bwysig, yr wythnos swyddogol i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd profion sgrinio serfigol, prawf all achub bywyd nifer o ferched.

Ar yr 8fed o Ionawr, lansiwyd ein ymgyrch #YearOfTheSmear, ymgyrch i annog mamau a merched Cymru i fynd am brawf, ac mae’r ymateb wedi bod yn wych! Cefais fy ysbrydoli i ddechrau’r ymgyrch, ar ol dysgu bod 59,000 o ferched Cymru wedi gwrthod gwahoddiad i fynd am brawf yn ystod 2016-2017. Fel esboniais yn fy erthygl flaenorol, mae’n debygol iawn na fyswn i yma heddiw, pe bawn i ddim wedi mynd am fy mhrawf cyntaf, 17 mlynedd yn ol.

O fewn dyddiau, cefais fy ngwahodd i drafod y sefyllfa a’r ymgyrch ar raglen Taro’r Post, BBC Radio Cymru, a nos Wener, bues i’n trafod yr ymgyrch ar sofa Heno, S4C. Cewch weld y clip cyfweliad yma

Mae’r ymateb gan y wasg a’r cyfryngau yma yng Nghymru wedi bod yn wych, ond y peth mwyaf cyffrous heb os nac oni bai yw’r ymateb gan Famau a merched Cymru. Rydym wedi derbyn negeseuon o bob cwr o’r wlad a thu hwnt sy’n hollol wych;

“Diolch I MAM CYMRU AM GODI YMWYBYDDIAETH O BWNC MOR BWYSIG AC AM ATGOFFA FI I FYND AM BRAWF” Lowri.

“Diolch Mam Cymru. Wedi Bwcio’r Prawf” Elin.

“O’n i yn yr un sefyllfa a heulwen 2 flynedd nol ac efallai na fyswn i yma os na fyswn i wedi mynd am y prawf” GEMMA

“Dwi’n mynd Dydd Gwener! Diolch am y nudge!” Cathryn

Mae’r gair ar led felly ac mae’r ymgyrch eisioes yn gwneud gwahaniaeth. Mae hyd yn oed Robin Mc Bryde yn falch ein bod ni’n ymgyrchu! OND mae angen eich help chi i sicrhau bod yr ystadegau’n newid. Beth allwch chi wneud i helpu’r sefyllfa? Yn gyntaf, sicrhewch eich bod chi’n mynychu’r prawf pan fyddwch chi’n derbyn llythyr. Yn ail, beth am wneud adduned i ysbrydoli oleiaf un merch arall i fynd am brawf eleni? Gyda’n gilydd, gallwn wneud gwahaniaeth.

Os hoffech chi rannu eich stori neu sylwadau, ebostiwch ni ar mam@mamcymru.wales.

Am wybodaeth bellach am sgrinio serfigol, ewch i wefan Sgrinio Serfigol Cymru.

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: