Mam yn fy arddegau

Llinos ‘dwi a ‘dwi newydd droi yn 30 oed, ac mae gen i hogyn bach, sydd ddim bellach yn fach iawn! Gwallt melyn, ysgwydda fel drws capel, a gwen fel giât ffarm!

Yndw, dwi yn fam falch, fel pob mam….ond un peth sydd yn neud fi ychydig yn wahanol, ydy fy mod i yn 30 a bod Osh yn 12. Pan fyddai’n dweud hyn, dwi’n gweld sgriwiau mewn brêns yn gwichian dan straen wrth drio gweithio allan beth oedd fy oedran i pan ges i Osh!

Ydy o wir yn gymaint â hyn o broblem os o’n i’n fam yn fy arddegau a fy mod i yn fam ifanc? Pam bod angen i rieni ifanc wynebu cwestiynau a sylwadau di ben draw?

“Mae’n siwr bod o’n waith caled pan ti’n ifanc fel’na!”

“Ti ddim yn edrych ddigon hen?”

“O bechod, mi odda ti yn ifanc?”

“Druan â ti!”

YDW!  Dwi’n fam ifanc. Oedd, mi oedd y magu yn waith caled, ond dio ddim yn hawdd i neb. Stryglo? Do weithia, ond dwi dal yma, dan ni’n dau dal yn fyw ac yndw dwi yn hapus!

Mae bod yn “fam ifanc” yn gallu bod yn anodd, gorfod jyglo gwaith prifysgol efo newid napis, a glanhau chwd, ond swni byth yn newid o am y byd!

Felly yn “fam ifanc”? Pen i fyny, bwbs allan a cher amdani! Mae’r pethau ma’ yma i’n trio ni, i’n herio ac i neud i ni grio a gwenu! Paid â bod ofn, paid â bod cywilydd a phaid byth a meddwl bod chdi ddim yn gallu cario mlaen efo addysg, gwaith a bywyd. Does dim rhaid i chdi roi’r gorau i dy freuddwydion di, jest achos bod gen ti oen bach wrth dy ymyl! Os ydw i wedi llwyddo, mi alli di wneud hynny hefyd.

Gan Llinos Jones.

Hoffai Mam Cymru ddiolch yn fawr i Llinos am anfon yr erthygl hon i ni ac am fod mor awyddus i rannu ei phrofiad gyda’n darllenwyr. Os hoffech anfon erthygl neu syniad atom, ebostiwch ni ar mam@mamcymru.wales

*Hawlfraint: Mam Cymru.

 

One comment

  1. Than you so much for sharing this. I now feel I’m Normal. I get the you don’t look old enough comment about my 16year old daughter as I’m 33. I often feel judged and that it’s just me in this situation but reading this has made me realise I’m not alone. X

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: