Syniadau Gwyliau’r Pasg – Cymru 2018!

Mae eich bwnis bach yn barod am y gwyliau…ac er bod dyddiadau’r gwyliau’n wahanol mewn nifer o siroedd (sy’n boen!), bydd angen nifer o syniadau i gadw’r plant bach a mawr yn hapus, ac i sicrhau nad ydech chi’n dringo’r waliau ac yn bownsio dros y lle ar ol gloddesta ar wyau siocled dros yr wythnosau nesaf!  Yn ffodus, mae Mam Cymru yma i helpu!

Dyma restr o 24 digwyddiad sy’n cael eu cynnal ar hyd a lled Cymru yn ystod gwyliau’r Pasg. Croesi bysedd bydd rhain yn cadw pawb yn hapus (call) dros yr wythnosau nesaf!

Bangor – Canolfan Pontio

Mawrth 27 a Ebrill 4 – Disgo Trac Sain – £2

Mawrth 28 – Antur Bwni Pasg Pontio – £5

Y Felinheli – Parc Greenwood

Mawrth 25 – Ebrill 17 – Eggstravaganza Pasg Dyddiol – Pris Mynediad £14.40

Wrecsam – Gerddi Erddig

Mawrth 30 – Ebrill 2 – Helfa Wyau Pasg – £2.50 am yr helfa + Pris Mynediad

Castell Caernarfon

Mawrth 31 – Ebrill 1 – Cwest Pasg y Ddraig – £5.70/ £9.50

Castell Penrhyn

Mawrth 17 – Ebrill 22 – Adeiladu Cychod Gwennyn a Thaith Wanwyn y Gwennyn – Pris Mynediad £6.75/ £13.50

Castell Harlech

Ebrill 1 – 2 Ardudwy Knights

Tywyn – Sinema’r Llusern Hud

Ebrill 7 – 8 – Peter Rabbit a’r ‘Great Bunny Bop’. Ffilm a Digwyddiad – £6

Amgueddfa Rheilfford Talyllyn

Ebrill 2 – 6 – Crefftau’r Pasg a Gwobrau

Aberdyfi – Neuadd Dyfi

Ebrill 3 – Gweithdy a Phrofiad Theatrig a Dawns, The Flying Bedroom – £6

Machynlleth – Y Plas

Mawrth 27 a Ebrill 3 – Sesiynnau Chwarae Tic Toc Play – £4

Ynyshir – Gwarchodfa Natur RSPB

Ebrill 1 – Helfa Wyau Pasg Drwy’r Goedwig – £3 + Ffi Mynediad

Ebrill 3 – Coediwg Wyllt i’r Teulu -Adeiladau Den, Darganfod Trychfilod a Mwy- £5

Y Drenewydd – Oriel Davies

Ebrill 3 – Gweithdy Deinosoriaid ‘Flat Pack’ – £5

Y Fenni – Canolfan Melville

Ebrill 3 – 4 – Gweithdai Creu Banneri Heddwch, Archif Menywod Cymru – Am ddim.

Aberystwyth – Amgueddfa Ceredigion

Ebrill 4 – Gweithdy Creu Masgiau – Am ddim.

Parc Gwledig Penbre

Mawrth 30 – Ebrill 2 – Helfa Pasg – £3

Hawlfraint/ Copyright: Visit Pembrokeshire

Castell Henllys

Mawrth 30 ymlaen – Ysgol y Derwyddion  – Druid School

Ebrill 7 – Gweithdy Blasu Sgiliau ‘Bushcraft’

Rheilffordd Llanelli a Mynydd Mawr

Mawrth 31 – Eggstravaganza Pasg – £4/ £5

Pier y Mwmbwls

Mawrth 30 – Helfa Wyau ar y Traeth – £2

Caerdydd – Canolfan y Mileniwm

Ebrill 10 – 12 – Shrek

Ebrill 10 – 14 – The Girl with the Incredibly Long Hair

Caerdydd – Techiquest

Mawrth 28 ymlaen – Sioe Wyddoiaeth ‘Amazing Eggsperiments’

Pasg Hapus i chi gyd gan Mam Cymru!

*Cofiwch rannu eich lluniau gyda ni ar Trydar @mamicymru ac anfonnwch eich adolygiadau o ddigwyddiadau a lleoliadau i mam@mamcymru.wales 

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: