S4C YN LANSIO RHAGLEN NEWYDD I BLANT FEL RHAN O WYTHNOS GENEDLAETHOL AWTISTIAETH

Yr wythnos hon, bydd nifer o weithgareddau yn cael eu cynnal yn fyd eang er mwyn codi ymwybyddiaeth o awstistiaeth, ac mae Mam Cymru yn falch iawn o glywed bod S4C ar fin lansio cyfres deledu newydd sbon, sy’n ystyried anghenion plant awtistig.

Oli Wyn yw enw’r gyfres newydd hon, a bydd yn cael ei darlledu fel rhan o wasanaeth CYW i blant 3 i 6 oed. Cyfres am gerbydau, ceir a pheiriannu yw Oli Wyn, rhywbeth sy’n apelio at nifer o blant, ond yn apelio’n benodol at blant awtistig oherwydd eu diddordeb mewn trefn, mecanwaith a sut mae pethau’n gweithio.

Datblygywd y gyfres gan gwmni Cynhyrchiadau Twt, wrth gydweithio gydag arbenigwyr yng Nghymdeithas Awtistig Genedlaethol Cymru. Meddai Siwan Jobbins o Gynhyrchiadau Twt;

Cerbydau o bob siâp, maint a sŵn yw atyniad cyfres Oli Wyn, ac rwy’n gobeithio y bydd plant yn mwynhau darganfod symudiadau a synau’r cerbydau, wrth ddysgu am y tasgau maen nhw yn ei wneud. Ces i’r syniad am y gyfres wrth dreulio amser gyda fy nai sy’ wrth ei fodd gyda cherbydau. Mae’n syndod faint mae plant yn ei wybod ac yn ei ddeall am gerbydau.”

Wrth i CYW ddathlu pen-lwydd yn 10 oed eleni, mae’n siwr bydd rheini Cymru wrth ei bodd bod y wasanaeth yn parhau i dorri tir newydd, wrth ddatblygu’r rhaglen Gymraeg gyntaf gydag ystyriaeth i anghenion plant sy’n byw gydag awtistiaeth .

Yn ôl Meleri Thomas o Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru;

“Roedd hi’n wych cael y cyfle i gyd-weithio ar y prosiect yma. Hoffwn ddiolch i Gynyrchiadau Twt am fod mor barod i wrando ar ein cyngor a mynd ati i greu cyfres deledu yn y Gymraeg sy’n rhoi anghenion plant awtistig wrth wraidd y broses greadigol. Rwy’n gobeithio’n fawr y bydd plant awtistig, a’u teuluoedd yn mwynhau dilyn hynt a helynt Oli Wyn a gweld sut mae’r peiriannau gwahanol yn gweithio.”

Mae’r rhaglen yn cael ei darlledu ar fore Gwener am 08:10 a bydd y rhaglen gyntaf yn cael ei darlledu Dydd Gwener yma, Mawrth 30, fel rhan o ddathliadau Wythnos Genedlaethol Awtistiaeth y Byd. Os ydech chi’n dysgu Cymraeg neu’n ddi Gymraeg, cofiwch bod modd i chi fwynhau’r rhaglen hon a gweddill arlwy gwych CYW gydag is deitlau.

Rydym oll yn adnabod teuluoedd sy’n byw gydag awtistiaeth ac rwy’n siwr bod  Mam Cymru yn siarad ar ran pawb, wrth inni ddiolch i Cynhyrchiadau Twt ac i S4C am gydnabod yr angen am y ddarpariaeth bwysig hon. Pob lwc i Oli Wyn ac rydym yn edrych ymlaen i wylio’r rhaglen gyntaf Dydd Gwener!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru

*Am fwy o wybodaeth am fyw gydag Awtistiaeth, ewch i wefan Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru : http://www.autism.org.uk

*Ffoniwch linell cymorth NAS: 0808 800 4104, Llun – Iau: 10.00am-4.00pm; Gwener: 9.00am-3.00pm

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: