Digwyddiad i Famau yn Unig!

Mae Mam Cymru wedi derbyn gwybodaeth am ddigwyddiad cyffrous iawn syn cael ei gynnal i Famau yn unig (hwre!), Dydd Sadwrn yma yr 21ain o Ebrill rhwng 2 a 4 o’r gloch yn Nhy Tedder, Llandudno.

Dosbarth meistr gyda Alana Tyson yw Mam. Mom. Mum. Cyfle i famau fod yn greadigol a defnyddio hen ddillad y plant i addurno bag ‘tote’ unigryw! Am syniad gwych!

Am wybodaeth bellach ac i gadw lle ewch i cultureactionllandudno.co.uk/digwyddiadau

Os nad oes ganddoch chi unrhywun i warchod y plant, mae croeso i chi fynd a’r plantos efo chi, oherwydd bydd y trefnwyr yn cyd-redeg gweithdai crefft i’r plant. Da de!

Os ydech chi yn mynd, cofiwch rannu eich lluniau gyda ni ar @mamicymru er mwyn inni gael gwerthfawrogi’r campweithiau creadigol. Bechod mawr nad ydw i ar gael i fynd, fyswn i’n mwynhau hwn yn arw! Mwynhewch!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: