Wythos Taith Pyllau Mydlyd Peppa er budd Achub y Plant

Hen neu ifanc, dwi’n siwr bod pawb (yn gyfrinachol) yn mwynhau neidio i fyny ac i lawr mewn pyllau mydlyd, ac o fy mhrofiad i, mae’n ffordd wych o gael gwared stress hefyd! Wel yr wytnnos hon mae Elusen Achub y Plant wedi lanso’r wythnos Taith Pyllau Mydlyd Peppa, felly dyma esgus gwych i gydio yn yr esgidiau glaw a chodi arian ar gyfer elusen hollbwysig. Dyma’r manylion i chi gan Achub y Plant.

Wythnos Taith Pyllau Mwdlyd Peppa Ebrill 23 – 29 er budd Achub y Plant. 

 Os oes unrhyw un wedi eu geni i fod allan yn yr awyr agored, yr anturiaethwraig a’r athletwraig marathon Ultra, Lowri Morgan yw honno.

Yn naturiol felly, mae’r gyflwynwraig deledu sy’n enedigol o Dregŵyr ac sydd hefyd yn fam brysur i Gwilym sy’n dair oed, am annog pawb i fynd ati i drefnu eu Taith Pyllau Mwdlyd Peppa yr wythnos nesa’ rhwng 23-29 Ebrill er mwyn codi arian ar gyfer Achub y Plant.

Y llynedd bu 160,000 o blant yn rhan o’r digwyddiad, gan godi £243,000 ar gyfer gwaith hanfodol Achub y Plant, ac eleni mae’r elusen yn gobeithio y bydd hyd yn oed mwy o feithrinfeydd, grwpiau blynyddoedd cynnar, teuluoedd a phlant ar hyd a lled y wlad yn cofrestru i gymryd rhan a chyfrannu.

Mae trefnu Taith Pyllau Mwdlyd yn ddull gwych o annog plant bach i archwilio’r byd o’u cwmpas a neidio mewn pyllau mwdlyd, fel y cymeriad Entertainment One Peppa, er budd achos daBoed hynny yn neidio mewn pyllau ar hyd llwybr yn y parc neu drwy fod yn greadigol a chreu pyllau y tu mewn o bapur a ffoil – y nod yw gwneud y diwrnod yn un llawn hwyl. Gellir codi arian drwy gasglu nawdd am gerdded, gofyn am gyfraniad i gymryd rhan neu hyd yn oed goginio cacennau bach Pyllau Mwdlyd i’w gwerthu ar y diwrnod!

Bydd yr arian a gesglir yn helpu gwaith Achub y Plant i drawsnewid bywydau plant ar draws y byd, gan gynnwys yn y DU, i gael gofod saff i chwarae ac i ddysgu.

Meddai Lowri Morgan, sydd wedi cwblhau marathon Ultra yn yr Arctig ac yn nyfroedd mwdlyd yr Amazon: “Am syniad gwych! Roeddwn i wrth fy modd yn chwarae allan yn yr awyr agored pan oeddwn i’n blentyn, yn neidio mewn pyllau mwdlyd a gwneud cacennau o fwd. A dwi’n cael ail-fyw hynny nawr gyda Gwilym, sydd hefyd yn hoff iawn o fynd am dro a neidio ym mhob pwll mwdlyd ry’n ni’n ei basio!

“Mae Taith Pyllau Mwdlyd Peppa yn ffordd wych o gael teuluoedd i fynd mas am dro gyda’i gilydd, i archwilio’r byd natur o’u cwmpas a chael hwyl. Byddwch yn helpu i gefnogi ein gwaith i roi bob cyfle i blant yn fyd-eang i ddysgu, chwarae a thyfu i fyny i fod yn iach ac yn hapus. Felly, dewch mlaen, beth amdani?

 Ychwanegodd Louise Davies, Pennaeth Achub y Plant yng Nghymru: “Rydyn ni’n gobeithio y bydd nifer yn trefnu teithiau, boed law neu hindda, ac yn helpu codi arian hanfodol i Achub y Plant. Mae hi’n hawdd iawn cymryd rhan ac yn esgus perffaith i archwilio’r awyr agored gyda’ch plant bach. Drwy neidio mewn pyllau mwdlyd fel Peppa a chodi arian ar gyfer Achub y Plant gallwch roi dyfodol gwell i blant.”

Cofrestrwch nawr ar MuddyPuddleWalk.org i dderbyn eich Pecyn Codi Arian Taith Pyllau Mwdlyd am ddim sydd hefyd ar gael yn y Gymraeg, yn ogystal â nifer o adnoddau eraill fel posteri, gweithgareddau hwyliog a thystysgrif.

Ewch i chiwlio am eich esgidiau glaw a chodi arian ar gyfer yr elusen hollbwysig hon rwan! Cofiwch rannu eich lluniau @mamicymru

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: