Barn Mam – Nwyddau Max Rocks

Tua pythefnos nol, wnaethon ni gyhoeddi erthygl am Sian Cartledge, Mam ifanc o Sir Gaerfyrddin sydd wedi sefydlu cwmni o’r enw Max Rocks. Dysgodd Mam Cymru sut roedd Sian wedi mynd ati i gynhyrchu nwyddau arbennig i helpu ac i ysbrydoli rhieni eraill i ddysgu Cymraeg, gan ei bod hi’n credu bod prinder nwyddau rhyngweithiol cyfoes ar gael i deuluoedd yn y Gymraeg.

Roedd Mam Cymru yn awyddus i glywed barn rhai o’n darllewyr am y nwyddau arbennig yma, felly dyma ni adolygiadau gan bedwar teulu….

Caeti Elene.

Mae Osian yn 4 ½ ac roedd o wrth ei fodd yn chwarae gyda’r pecyn cardiau ar y thema teithio. Mae o newydd ddechrau fynd i’r ysgol yn llawn amser, ac mae’n dysgu Cymraeg gyda ni ar hyn o bryd. Roedd y cardiau’n wych ac yn ddigon hawdd i Osian ddefnyddio ar ei ben ei hun, ac roedd y llythrennau y maint cywir i’w helpu i ddarllen. Roedden ni wedi’n plesio a byddem yn argymell rhain i deuluoedd eraill!

Melissa.

Mae Freya yn 3 oed, ac aethon ni ati i dreialu’r pecyn cardiau cerrig milltir i fabanod, i weld beth roedd Freya’n meddwl o rhain. Fel ni, roedd hi’n credu bod yr arlunwaith yn hardd ac roedd hi’n mwynhau gweld yr holl anifeiliaid gwahanol a dysgu amdanynt. Mae ei thad yn rhugl ac mae’r ddau wedi mwynhau edrych trwy’r cardiau gyda’i gilydd. Mae hwn yn anrheg hyfryd i fabi newydd.

Jane.

Rydw i’n Nain sy’n dysgu Cymraeg, ac ro’n i’n hoff o’r holl becynnau, mae nhw’n ddefnyddiol i fy wyrion ac i fi! Ar yr olwg gyntaf, roedd y cardiau’n ymddangos ychydig yn ddrud, ond wrth ddysgu mai mam ifanc sydd wedi dylunio a chreu’r cyfan, rydw i’n barod iawn i brynnu’r nwyddau ac i gefnogi’r fam ifanc a’i menter.

Sarah.

Mae Lola yn 3 oed ac wedi mwynhau chwarae gyda’r cardiau fflach rhifau a lliwiau. Rydw i’n ceisio dysgu Cymraeg gyda’r plant, ac wedi mynd trwy’r pecyn unwaith, roedd Lola eisiau mynd trwyddyn nhw eto ac eto! Roedd y cardiau’n ffordd wych o fesur ei dealltwriaeth hi o’r iaith hefyd, mae hi wedi dysgu llawer mwy nag o’n i’n meddwl! Oherwydd bod y cardiau mor lliwgar a deniadol, roedd hi wir yn cymryd y cyfan i mewn ac erbyn yr ail waith, roedd hi wedi dysgu’r cyfan! Pecyn gwych a defnyddiol.

Felly dyna ni! Pump uchel i nwyddau Max Rocks gan ein darllenwyr ni! I ddysgu mwy am y nwyddau ewch i’r siop.

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: