Heulwen ar restr fer Womenspire 2018!

Rydw i’n teimlo’n ‘embarrassed’ yn ysgrifennu’r erthygl hon. Dydw i heb ddatgelu’r newyddion wrth fy rhieni na’r mwyafrif o fy ffrindiau a dweud y gwir, ond rydw i’n awyddus i rannu’r newyddion er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r digwyddiad a’r gwaith anhygoel mae merched Cymru’n llwyddo i wneud ar hyd a lled Cymru, a’r mwyafrif yn famau!

Felly dyma ni. Yn Ebrill cefais ebost gan Chaware Teg yn fy hysbysu fy mod i wedi cael fy enwebu am y wobr ‘Rising Star’ yng ngwobrau Womesnpire 2018 a fy mod i wedi llwyddo i gyraedd y rhestr fer. Os nad ydech chi wedi clywed am Womenspire, mae’n ddigwyddiad blynyddol sy’n gwobrwyo a chydnabod merched ar hyd a lled Cymru, merched ‘ysbrydoledig’ a dwi’n methu credu fy mod i’n un o’r rhai sydd wedi cyraedd y rhestr fer.

Mae Chwarae Teg wedi cyhoeddi bod dros 400 o ferched wedi cael eu henwebu eleni, ac mae’r panel wedi mynd ati i ddewis 4 merch i fod ar y rhestr fer ymhob un o’r 11 categori. Mae’n debyg fy mod i wedi cael fy newis oherwydd fy mod i’n cefnogi ac ysbrydoli mamau Cymru yn rhinwedd fy ngwaith gyda Mam Cymru a’r ffaith fy mod i wedi cyhoeddi llyfr i famau, ‘Mam Croeso i’r Clwb!’ yn gynharach eleni. Yn ystod yr wythnosau dwytha rydw i wedi cael cyfweliad gyda’r panel beirniadu ac wedi cael fy ffilmio yn gweithio ar y blog, ac rydw i wedi cadw’r cyfan yn gyfrinach. Pam?

Wel, mae hi yn fraint o’r mwyaf i gael fy newis ymhlith y 44 merch mwyaf ysbrydoledig yng Nghymru, ond dwi hefyd yn hollol embarrassed am y peth! Dydw i heb deimlo’n embarrassed am urhywbeth ers geni fy merch bron i 6 mlynedd nol! Fel y rhan fwyaf o famau, ydw dwi’n gweithio’n galed, a na, dydy jyglo Mam Cymru ac ysgrifennu llyfr tra’n gweithio’n llawn amser ddim yn hawdd, ond dwi’n ei fwynhau ac yn teimlo’n angerddol am gefnogi ac ysbrydoli mamau. Rydw i hefyd eisiau bod yn ‘role model’ da ar gyfer fy merch Elsi, wedi’r cyfan, Elsi sy’n fy ysbrydoli i. Ond, dydw i ddim yn credu fy mod i’n haeddu bod ar y rhestr fer am eistedd yn fy mhyjamas gyda’r laptop yma! Mae yna ferched ar hyd a lled Cymru sy’n gwneud pethau llawer mwy anhygoel na fi (ac nid dweud hyn ydw i er mwyn i chi ddweud fel arall!).

Er gwaetha’r embarrass, rydw i yn edrych ymlaen i dreulio’r noson yng nghwmni’r holl ferched anhygoel yma o bob cwr o Gymru yn y seremoni yng Nghanolfan y Milenwim, Caerdydd Nos Fawrth. Dwi’n credu bod angen rhoi cymeradwyaeth i Chwarae Teg am yr holl waith mae nhw’n gwneud er mwyn annog #girlpower yma yng Nghyrmu. Bydda i yno yn cynrychioli holl famau Cymru, a dwi’n gobeithio bydd yr erthygl hon yn ysbrydoli pob un ohonnoch chi i fynd ati i ddilyn eich breuddwydion a gwneud yr hyn sy’n bwysig i chi. Os allai gyflawni hyn mewn llai na blwyddyn, gallwch chi wneud hynny hefyd! #MamPower

Gan (yr embarrassed) Heulwen Davies, Mam Cymru.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: