Can y Babis – BBC Radio Cymru 2

Wyddoch chi bod BBC Radio Cymru 2 yn cynnig cyfle gwych ac unigryw I chi groesawu babis bach newydd Cymru? Na? Wel gadewch I fi esbonio mwy!

Fel rhan o’r Sioe Frecwast, mae’r gyflwynwraig, cerddor a’r fam Caryl Parry Jones yn cyfansoddi ‘Can y Babis’, sef can arbennig sy’n croesawu’r babis bach newydd a gorjys yna sydd wedi glanio yng Nghymru fach a thu hwnt! Mae Caryl yn perfformio’r gan yn fyw ar y rhaglen, ac os ydech chi fel fi, fyddwch chi’n crio fel babi wrth wrando ar y gan fach ciwt sy’n enwi’r holl newydd ddyfodiaid! Dwi’n cofio Caryl yn gwneud yr eitem hon ar raglen Dafydd a Caryl ar BBC Radio Cymru yn y gorffennol, a dwi mor falch bod Radio Cymru wedi atgyfodi’r syniad ar gyfer Radio Cymru 2!

Mi fyswn I wedi bod wrth fy modd yn cael cynnwys enw Elsi mewn can gan yr enwog Caryl Parry Jones, mae’n rhywbeth I’w drysori am byth ‘dydy. Mewn gwlad mor fach mae’n debygol y bydd rhai o’r babis yma’n cwrdd a’I gilydd wrth dyfu’n blant mawr hefyd!

Os ydech chi eisiau cynnig enw eich babi newydd chi, neu gynnig enw babi ffrind, aelod o’r teulu neu unrhywun arall, y cyfan sydd angen I chi wneud ydy cysylltu gyda’r Sioe Frecwast cyn diwrnod ola’r mis. Gallwch ebostio sioefrecwast@bbc.co.uk neu anfon neges destun I 67500. Cofiwch anfon enw llawn y babi, y dyddiad geni a nodi ble mae’r babi newydd yn byw….ac unrhyw fanylion arall! Bydd Caryl yn rhoi’r manylion yn y ‘pot’ a gyda hud a lledrith (a lot fawr o dalent), bydd hi’n ysgrifennu’r geiriau ac yn cyfansoddi can arbennig! Os nad yw hynny’n ddigon, cewch gopi o’r geiriau am ddim ac wedi’i llofnodi gan Caryl ei hun…trysor arbennig i’r bocs babi!

Dyma I chi’r gan gyfansoddwyd ar gyfer Babis Mis Mai;

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: