Llyfrau Cymraeg gwych i helpu plant i ddysgu darllen!

Mae sawl un wedi cysylltu yn gofyn inni awgrymu llyfrau darllen I helpu plant ifanc I ddysgu darllen o’r newydd. Fel mae’n digwydd mae hyn yn amserol iawn, nid yn unig oherwydd bod y plantos newydd ddychwelyd I’r ysgol ond oherwydd fy mod I newydd fod trwy’r broses o ddysgu fy merch I ddarllen.

Mae Elsi newydd droi’n 6 oed, a dros y flwyddyn dwytha rydw I wedi bod yn ceisio fy ngorau I’w chael hi I eistedd yn llonydd am ddigon hir I ddysgu darllen! Mae wrth ei bodd gyda llyfrau a gwrando ar stori ers pan yn fabi bach, byddwn ni bob amser yn gorffen y dydd gyda stori a chan, ond doedd cael Elsi I ddysu darllen ddim yn hawdd!

Y broblem fwyaf ges I oedd ceisio’I chael hi I ddarllen y llyfrau roedd hi’n dod adref gyda hi o’r ysgol. Yn anffodus roedd nifer o’r rhain yn ddu a gwyn a’r straeon ychydig yn ddiflas, ac felly doedden nhw ddim wir yn ei hysbrydoli hi I ddarllen.

Yn ffodus, diolch i’r cyhoeddwyr Cymraeg a’r Cyngor Llyfrau, mae’r byd llyfrau Cymraeg I blant yn gyfoeth o lyfrau da a llwigar. Mae’r hen ffefrynnau yn dal I fodoli ac mae’n braf ail ddarllen cyfresi fel Sali Mali gyda’ch plentyn, ond erbyn hyn mae cyfresi wedi’I graddio a llyfrau unigol ar gael I siwtio pob plentyn. Roedd hi’n sicir yn werth buddsoddi mewn llyfrau newydd wrth ddysgu Elsi i ddarllen, a hefyd mynd ati i ymarfer am chwarter awr bob nos, yn hytrach nag un neu ddwy sesiwn hir bob wythnos. Gwers bwysig!

Dyma awgrymiadau felly am lyfrau addas gan gynnwys teitlau dwyieithog a llyfrau newydd sbon.

Llyfrau gan CAA Cymru

Cyfres Moli a Meg

Wyth llyfr stori syml i blant sy’n dysgu darllen. Addas i blant ail iaith. Cyfieithiad a chanllawiau dwyieithog ar hwb.gov.wales. £2.50 yr un.

Ffrindiau Bach a Mawr

Naw llyfr stori hyfryd i blant ifanc. Addas i blant sy’n dysgu Cymraeg fel ail iaith. CD sain ar gael. £2.25 yr un.

Llyfrau Llafar a Phrint

Storïau hwyliog i rieni eu darllen gyda’u plant. Synopsis Saesneg ymhob llyfr; geirfa a gweithgareddau dwyieithog yn y llyfr oedolyn. £3.50 yr un (llyfrau A4) neu £20.00 am becyn o 6. Llyfr oedolyn: £2.00; e-lyfrau gyda sain: £2.29 yr un.

Llyfrau gan Atebol

Sgubo

Llyfr stori lliwgar a dwyieithog. Mae hwyliau drwg Daf bob tro’n dechrau’n fach, fach. Ond ymhen dim, maen nhw’n cyflymu nes eu bod nhw’n sgubo drwy’r dre i gyd. Stori am emosiynau mawr, a stori i godi’r galon. £7.99

 Yr Arth Aruthrol *ar gael ddiwedd Medi 2018*

Addasiad Eurig Salisbury o lyfr poblogaidd a doniol David Walliams. Llyfr stori dwyieithog  am arth wen sy’n byw ym Mhegwn y Gogledd. Un diwrnod, mae hi’n deffro o’i chwsg ym mhell bell o adre! £6.99

Douglas a’r Cywion Ciwt *ar gael mis Hydref 2018*

Addasiad Eurig Salisbury o lyfr poblogaidd gan David Melling. Llyfr stori dwyieithog am Douglas yr arth fach frown. Fedri di gadw wy bach yn gynnes drwy roi cwtsh iddo? Daw Douglas o hyd i’r ateb wrth iddo ofalu am nyth Aderyn Dowcio. £5.99

Llyfrau gan Y Lolfa

Diwnrod Siopa Cyw

Rhan o gyfres llyfrau dwy-ieithog Cyw ar gyfer plant sydd yn dysgu Cymraeg fel ail iaith. Mae criw Cyw yn mynd i siopa. £3.95

Deian a Loli a’r bai ar gam

Mae Deian a Loli, yr efeilliaid direidus sydd â phwerau hudol, yn cael antur wrth ddysgu am fyd natur. £4.99

Cyfres Maes y Mes

Cyfres o 4 llyfr, Mwyaren a’r lleidr, Rhoswen a’r eira, Brwynwen a’r aderyn anferth a Briallen a brech y mêl. Mae’r gyfres wedi’i selio ar dylwyth teg hoffus, y tymhorau sydd yn ein dysgu i ofalu am ein byd, pwysigrwydd ffrindiau a helpu ein gilydd. £3.99 yr un

Llyfrau gan Canolfan Peniarth

Cymeriadau Difyr: Stryd y Rhifau

Set o 21 llyfr stori i blant 3-7 oed gan Manon Steffan Ros. Mae pob llyfr yn canolbwyntio ar gymeriad rhif, ac yn gymorth i hybu adnabyddiaeth plant o rhifolion penodol mewn ffordd hwyliog a chyffrous. £50.00 am y gyfres

Wyt ti’n gwybod? Pecyn 1

Set o 15 Llyfr i blant 3-5 oed i gyflwyno plant i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd sydd o’u cwmpas yn ogystal ag hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Yn y set, ceir 5 llyfr lefel syml; 5 lefel canolig, 5 lefel estynnol. £40.00 am y gyfres

Gobeithio bydd yr awgrymiadau yma o fudd wrth i chi fynd ati i helpu’r plant i ddysgu darllen. Cofiwch rannu eich lluniau ag adolygiadau gyda ni gan ddefnyddio’r hashnod #DysguDarllen – pob lwc!

Gan Heulwen Davies

Mam Cymru.

One comment

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: