Ewch i Fferm Bwmpenni Llynclys

Mae Calan Gaeaf ar y gorwel, ac mae’n siwr bod y plant yn gyffrous iawn i gael esgus i wisgo fyny, mynd i barti neu fynd i ddychryn y bobl drws nesaf! Does dim angen i fi wisgo fyny, byddai fy ngweld i heb golur yn ddigon o ddychryn unrhywun! Os nad ydech chi yn y ‘mwd’ calan gaeaf eto neu os ydech chi’n chwilio am ysbrydoliaeth, mae gen i syniad gwych – ewch am dro i Fferm Bwmpenni Llynclys ger Croesoswallt fel wnaethon ni bore ma!

Dyma’r ail waith i ni fynd i’r Fferm Bwmpenni ger Croesoswallt. Wrth yrru ar hyd y ffordd fawr mae’n amhosibl methu’r lle, oherwydd mae’r wal fawr frics sy’n amgylchynnu’r fferm wedi’i haddurno gyda phwmpenni o bob math! Rhai yn cuddio yng nghrombil y wal, ac roedd Elsi sydd bellach yn 6 oed yn gwichian gyda chyffro o’r eiliad welodd hi’r wal!

Fferm go iawn yw hon, mae lle i barcio ar y cae agosaf ger yr iard, ac wrth inni lanio yno heddiw tua 11:30 roedd y lle yn fwrlwm o fygis a phlant yn cael eu gwthio ar hyd y lle mewn berfa, pob un yn gyffrous i fynd i ddewis eu pwmpenni! Does dim tal mynediad na thal am barcio.

Mae yna gannoedd o bwmpenni ar y safle, a gallwch chi ddewis rhai sydd eisioes wedi’i casglu a’i glanhau, neu fynd i’r cae i ddewis rhai yn syth o’r ddaear!

Mae’r prisiau yn amrywio o 50 ceiniog am y ‘babi pwmpen’ fel roedd Elsi’n eu galw, i’r pwmpenni anferth sy’n costo £4. Mae digon o wilberi, basgedi a ‘crates’ i chi gludo eich pwmpenni o amgylch y safle, a chael ambell i ras wilber ar hyd y ffordd!

Mae yna bwmpenni o bob maint, siap, lliw a llun yn Llynclys! Roedden ni’n giglo’n uchel wrth edrych ar yr holl siapiau difyr!! Rhai pwmpenni coch ac aur ac arian wedi eu peintio a rhai gwyrdd, gwyn, llwyd, oren, melyn a mwy! Mae nhw’n lysiau doniol ac roedd hi’n hwyl i dwrio trwy’r beudy a’r cratiau mawr ar yr iard i ddod o hyd i ffefrynnau Elsi.

Yn wahanol i llynnedd, roedd cwmni arlwyo ar y safle eleni, ac roedd hyn i’w groesawu ar ddiwrnod oer. Roedd y roliau bacwn a selsig yn plesio Gareth ac Elsi a’r cawl pwmpen yn fy mhlesio i! Roedd digon o ddanteithion melys wrth gwrs ac mae siop y fferm yn gwerthu dewis eang o rawnfwydydd, llysiau, cig a melysion lleol.

Mae’r fferm wedi trefnu gweithgareddau i ddiddannu’r plant ar hyn o bryd hefyd. Roedd storiwraig yno yn darllen ‘Room on the Broom‘ gan Julia Donaldson heddiw, roedd y plant yn mwynhau chaware’r cymeriadau ac yn creu swynion yn y grochan cyn chawarae ambell gem gyda’r parachute ar y diwedd – y cyfan am ddim!

Roedd cwmni Baby bird Shropshire Crafts yno yn darparu gweithgareddau celf a chrefft hefyd; £1.50 am eich dewis chi o ddau weithgaredd a dewisiodd Elsi i greu pyped ac addurn calan gaeaf ar gyfer y ffenestr. Wnaeth Gareth y gwr fwynhau’r weithgaredd hon hefyd a nodi pa mor therapeutic yw lliwio…llyfr lliwio amdani y Nadolig hwn felly!

Dyna beth oedd diwrnod gwerth chweil a di ffwdan, ac mae 9 pwmpen gyda ni erbyn hyn! Digon o waith cerfio a chynllunio a digon o gynhwysion i wneud cawl pwmpen fy hun! Mae’r profiad bendant wedi’n paratoi ni ar gyfer Calan Gaeaf, ac roedd hi’n ffordd hyfryd o dreulio prynhawn teuluol heb orfod gwario llawer o bres.

Ewch i dudalen Facebook Siop Fferm Lynclys i gadw golwg ar y gwiethgareddau dyddiol dros yr wythnosau nesaf, bydd gweithgareddau arbennig dros hanner tymor yn arwain at y ‘Diwrnod Mawr’ sbwci! Fyddwn ni nol eto blwyddyn nesaf!

Gan Heulwen Davies, Mam Cymru

 

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: