Syniadau gwych ar gyfer Gwyliau’r Pasg yng Nghymru!

 

Mae’r wyau pasg yn y siopau ers llawer rhy hir, ond o’r diwedd mae hi bron yn amser i agor ac i fwyta’r cyfan ac i fwynhau/ ceisio goroesi gwyliau’r pasg gyda’r plantos!

Fel ni, mae’n siwr bod nifer ohonnoch chi yn ceisio cynllunio sut i jyglo’r bythefnos o wyliau, ond dwi’n gyffrous bod gen i wythnos i ffwrdd o’r gwaith, fy mrec cyntaf o’r swyddfa eleni ac rydw i’n edrych ymlaen yn arw at wneud y mwyaf o’r amser gyda’r teulu. Er mwyn fy helpu i a’ch helpu chi i feddwl am syniadau am beth i wneud dros y pasg, dyma rhai o’r digwyddiadau pasg yng Nghymru sydd wedi mynd a fy sylw i…

Ebrill 13 – 18 – Canolfan Chapter, Caerdydd.

Sioe Theatr Y Ferch Gyda’r Gwallt Hynod Hir. Stori wedi ei selio ar stori Rapunzel ond ar gyfer ein hoes ni …a lle nad oes angen achub ar y ferch! Addas I blant 4-8 oed.

Ebrill 13, 17 a 23 – Techniquest, Caerdydd.

Dragon Egg Rescue. Hwyl ac antur trwy gydol y dydd i blant 4 – 12 oed.

Ebrill 15 – Canolfan Hamdden Plascrug, Aberystwyth.

Groovy Fitness Camp – cyfle i blant losgi caloriau’r wyau a pasg a chael hwyl tra’n cadw’n heini a dawnsio! Addas i blant 4 – 7 oed.

Ebrill 15 – 26 – Venue Cymru, Llandudno.

Caffi Lego yng nghaffi Vene Cymru. Cyfle i blant o bob oedran greu a chael hwyl gyda lego trwy gydol gwyliau’r Pasg.

Ebrill 15 – Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth.

Gweithdy Lego yn seiliedig ar y thema Darganfod. Bydd cyfle i lunio, adeiladu a chreu yn defnyddio casgliadau’r Llyfrgell fel sbardun.

Ebrill 16 – Galeri, Caernarfon.

Gŵyl ddawns i’r teulu yn cyflwyno perfformiadau tri chwmni dawns proffesiynol a grwpiau cymunedol o’r ardal. Cyfuniad o weithdai a sioeau.

Ebrill 17 – Y Plas, Machynlleth.

Parti Pasg er budd Cylch Meithrin Glantwymyn. Cyfle I gwrdd a Bendant, helfa wyau pasg, gwisg ffansi morleidr, gemau, ardal chwarae sensori gan Chwarae Tic Toc Play a mwy!

Ebrill 18 – Canolfan Pontio, Bangor.

Antur Bwni Basg Pontio! Sesiynnau awr o hyd yn llawn hwyl ac yn addas i’r teulu cyfan. Creu clustiau a chynffonnau i’r bwnis, taith antur trwy’r ganolfan i fwydo’r cwningod llwglyd a chyfle i ennill gwobrau!

Ebrill 18 a 23 – Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth.

Gweithdy crefft y pasg gyda gwlan, addas i’r teulu cyfan.

Ebrill 19 – 22 – Gardd Bodnant.

Helfa wyau pasg Cadburys i’r teulu cyfan!

Ebrill 22 a 23 – Stiwdio Weston, Canolfan y Mileniwm, Caerdydd.

Sioe Little Meerkats Big Panic, Antur sensori poblogaidd yn anialwch y Kalahari yng nghwmni’r mircat bach. Bydd y sioe yn archwilio’r synhwyrau a theimladau. Addas i blant 0 – 7 oed.

Dyna ni wedi cynllunio rhai o’r gweithgareddau byddwn ni’n eu mwynhau dros wyliau’r Pasg eleni a gobeithio bydd y rhestr o ddefnydd i chi hefyd. Os oes gyda chi ddigwyddiadau a syniadau pellach, rhannwch gyda ni ar dudalen Facebook, Trydar ac Instagram Mam Cymru. Pasg hapus gyfeillion a joiwch yr wyau!

Gan Heulwen Davies,Mam Cymru.

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: