Cwtsh mawr yn Cae Bach

Cwtsh mawr yn Cae Bach!

Mae yna linell enwog yn y ffilm Jerry Maguire, on’d oes? ‘You had me at hello.’ Ac roedd yr un peth yn wir i mi a Sion, y gwr, pan welon ni Cwm Pennant am y tro cyntaf. Yn ogystal â’r ty – oedd angen lot, lot, lot fawr o waith – roedd yna stabal, eiddo i’r cyn-berchennog, milfeddyg oedd yn cadw ceffylau. Oedd, roedd yn fach, ac fe fyddai wedi cwympo lawr petaen ni heb ei adfer, ond roedd yn sefyll ar ei dir ei hun a chanddo olygfeydd anhygoel o’r môr. Oasis bach ar ben y bryn sydd bellach wedi ei addasu yn fwythyn gwyliau rhamantus i ddau.

Un peth rydym yn ei garu am Cae Bach yw ei fod yn agos i’r dre (fe allwch gerdded yno mewn 10 munud), ond pan ry’ch chi yma rydych yn teimlo fel petaech chi allan yng nghefn gwlad. Fe allech chi fod yr unig bobol yn y byd – ac fel rhieni ein hunain, ry’n ni’n gwybod mor bwysig yw teimlo bod yna o lonydd i’w gael!

Sion gynlluniodd y bwthyn bach ar ei newydd wedd, ac rydym wedi cadw esgyrn yr hen adeilad, gan ychwanegu hanner modern iddo, gyda help cwmni Barry Rowlands. Mae cefnogi busnesau lleol yn bwysig iawn i ni, ac mae Cae Bach yn llawn celfi ac addurniadau rydym wedi eu prynu yma yn Aberystwyth, o’r carthenni Cymreig i’r hen bethau o siop Coastal Vintage. Mae’r pecyn croeso yn llawn gwybodaeth am bethau i’w profi i sicrhau eich bod yn gwneud y gorau o’ch gwyliau… chi’n gweithio’n galed ac ry’ch chi’n haeddu hoe fach.

Mae’n deimlad braf i wybod ein bod yn cynnig gwasanaeth o’r safon uchaf wrth feddwl am gyffro ein ymwelwyr yn cyrraedd Cae Bach. Yn yr haf fe allwch folaheulo yn yr heulwen, ac yn yr hydref gallwch wylio’r bywyd gwyllt trwy’r drysau Ffrengig wrth fwynhau gwres y tân agored. Ni ar lwybr yr arfordir, felly fe allwch fwynhau mynd am dro yn yr awyr agored, neu drêtio eich hun i bryd o fwyd mewn bwyty o safon byd-eang fel Pysgoty sydd ar eich stepen drws.

Ry’n ni moyn eich sboelio chi, felly fe fydd Prosecco yn eich disgwyl yn y ffrij, ynghyd â blodau ffres a phethau da Cymreig – ie, am ddim!

Un o hoff bethau Sion a finnau yw darllen y geiriau caredig yn y llyfr bach – ac mae’n rhaid mai nid ni yw’r unig rai sy’n meddwl ei fod yn lle hudol, achos mae mwy nag un wedi dyweddïo yn Cae Bach, a rhai eraill wedi ei ddewis ar gyfer eu mis mêl.
‘Helô?’… Wel, dewch i weld drosto chi eich hun.

Pris am dair noson o £360 yn y gaeaf…

underthethatch.co.uk/caebach
bestofwales.co.uk/caecefn

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: