Aros Gyda’r Plant – Glampio Cefn Crib

Mae gwersyll Glampio Cefn Crib wedi ei leoli yn ardal Pennal yng nghanolbarth Cymru, ac yn cael ei redeg gan Sian a’i theulu. Mae’n lecyn perffaith ar gyfer gwyliau teuluol. Fel Mam brysur mae Sian yn gwybod beth sydd angen i gadw’r plant a’r rhieni’n hapus!

Mae’r pebyll moethus yn cysgu teulu o bedwar, gyda gwely dwbl a ‘futon’ dwbl. Mae cegin fechan wedi ei lleoli ar y dec tu allan, gyda phopeth sydd ei angen ar gyfer coginio pryd syml.

Mae plant o bob oed wrth eu bodd yn chwarae yn y goedlan, yn crasu ‘marshmallows’ ar y tan ac yn chwarae ar y siglen yng nghanghennau’r coed. Mae’n encil saff a phreifat, ac mae modd llogi’r bedair babell er mwyn mwynhau gwyliau gyda ffrindiau neu’r teulu cyfan.

Mae lleoliad y pebyll yn wych ar gyfer crwydro traethau Aberdyfi a Thywyn, ble mae parciau, ‘crazy’ golf, pwll nofio, sinema hen ffasiwn a chyfle i fynd am reid ar Dren Bach Talyllyn. Neu beth am wneud pizza siocled neu baentio crochenwaith yng Nghanolfan Crefftau Corris? Ac wrth gwrs, mae gweddil Parc Cenedlaethol Eryri a’I anturiaethau ar y stepen drws a spa mwy neu lai drws nesaf!.

Mae’r pebyll yn £150 am ddwy noson (2019/2020) ac os oes well ganddoch, mae modd i chi aros yn y gwersyll agored gerllaw a mynd a phabell eich hun!

https://www.cefncrib.co.uk/

Leave a Reply

%d bloggers like this: