Bwyta Allan Gyda’r Plant yn Byrgyr Aberystwyth

Mae Byrgyr yn fwyty byrgyr gormet sy’n addas i deuluoedd, ac wedi ei leoli ar y prom yn Aberystwyth (gyferbyn â’r Pier) ac yn cynnig golygfeydd bendigedig. Agorwyd y bwyty yn mis Awst 2018, a grŵp o Dadau lleol yw’r perchnogion, dynion sy’n gwybod bod yna angen am amgylchedd addas i deuluoedd a bwyd da. Mae’r criw i gyd yn dod o gefndir amaethyddol ac yn teimlo’n angerddol am gig a chynnyrch o ansawdd da o Gymru – nid tec-awe byrgyr seimllyd cyflym yw hwn! (Hwre!)

Mae Byrgyr yn cynnig dewis gwych ar ei ddewislen liwgar, ac nid dim ond byrgyrs cig y maen nhw’n eu gweini ond hefyd pysgod, halloumi, brecwast a hyd yn oed byrgyr melys ar gyfer y rheini â dant melys (bydd y plant a’r oedolion fel ei gilydd wrth eu bodd!)

Mae’r ddarpariaeth i’r plant ar bris na ellir ei guro o £7.50 am fyrgyr, sglodion, diod a hufen iâ. Bydd y plant hefyd yn derbyn creons i’w cadw’n brysur wrth iddynt aros am eu pryd blasus. Mae hynny bob amser yn boblogaidd!

Gan eu bod yn Dadau, mae perchnogion Byrgyr yn deall anghenion teuluoedd wrth fynd â phlant allan am fwyd. Yn ychwanegol at hyn ceir staff dwyieithog cyfeillgar, lleoliad perffaith ar lan y môr gyferbyn â Phier ac Atyniadau’r Pier. Maen nhw hefyd yn darparu ar gyfer partïon pen-blwydd plant, a gallwch hefyd fynd â bwyd allan os byddai’n well gennych fwyta ar y traeth, neu adref. Mae ganddynt drwydded alcohol ac yn cynnal dosbarthiadau Cymraeg wythnosol am ddim….Beth mwy sydd ei angen arnoch chi?

O! Wrth gwrs, mae’r bwyty yn hygyrch i brams (trwy gefn yr adeilad), gyda chyfleusterau newid babanod a digon o gadeiriau uchel!

I gadw lle neu am wybodaeth bellach am gynigion arbennig ewch i’r dudalen Facebook

Gadael Ymateb

%d bloggers like this: